สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
05/07/2017

คนไทยที่จะเดินทางไปยังกาตาร์ สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้เมื่อเดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport ณ กรุงโดฮา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

คนไทยที่จะเดินทางไปยังกาตาร์ สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้เมื่อเดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport ณ กรุงโดฮา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เอกสารและข้อมูลในการขอวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.ตั๋วเดินทางขากลับ
3.ข้อมูลยืนยันการสำรองที่พัก ขณะพำนักอยู่ในประเทศ
4.มีเงินสดติดตัวไม่ต่ำกว่า 1,000 USD หรือ เครดิตการ์ด
5.ค่าธรรมเนียมในการขอวีซา 100 ริยาลกาตา
ร์ 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com