กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
04/07/2017

กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้กล่าวเปิดงาน Thailand Week 2017 Mumbai จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้ระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้กล่าวเปิดงาน Thailand Week 2017 Mumbai จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการค้ระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ที่ศูนย์แสดงสินค้า World Trade Centre เมืองมุมไบ โดยกล่าวว่า ภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม เป็นสาขาหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งของไทยและของอินเดีย ดังนั้นจะเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียด้วย  การจัดงานจัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าอุปโภคบริโภคไทยในตลาดอินเดีย จะเป็นปัจจัยที่ทำให้การค้าไทยกับอินเดียขยายตัวต่อไป ในงานนี้ มีผู้ประกอบการไทยเดินทางไปร่วมงาน รวม 54 ราย โดยแสดงสินค้า ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องประดับตกแต่งบ้าน สิ่งทอและเสื้อผ้า เป็นต้น มีผู้ประกอบการชาวอินเดียเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงานจำนวนมา 

3 (1).jpg

2 (1).jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com