กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
26/05/2017

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้ร่วมจัดเทศกาลอาหารไทย "Thai Cuisine Journey"

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้ร่วมกับโรงแรม Westin Mumbai Garden City จัดเทศกาลอาหารไทย "Thai Cuisine Journey" ระหว่าง 19 - 28 พ.ค. 2560 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้พนักงานบริการ (ประกอบอาหาร) ของกงสุลใหญ่ฯ ไปร่วมการสาธิตการประกอบอาหารไทยต้นตำรับ และการใช้ข้าวเหนียวไทยประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว รายการอาหารประกอบด้วย ข้าวตังหน้าเห็ด ข้าวเหนียวสังขยา ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวกระฉีก และได้ใช้สีผสมอาหารจากสมุนไพร ได้แก่ ดอกอัญชัญ และใบเตย สำหรับข้าวเหนียวมูน นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ได้นำการแสดงของนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยปุเณ คือ รำศรีชัยสิงห์ และฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ ไปจัดแสดง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย คนอินเดียทั่วไป ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองมุมไบ นักท่องเที่ยว และ Bloggers ด้านอาหารในเมืองมุมไบ

18671604_1853189391672460_110954059170088638_o.jpg

18620649_1853189465005786_2657797932261157489_o.jpg

18620661_1853189715005761_798826692159702931_o.jpg

ที่มา : Royal Thai Consulate-General, Mumbai
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com