กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
19/04/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ อาบูดาบี จัดงานกิจกรรมวันสงกรานต์ 2560

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เชิญชวนชาวไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ระหว่างเวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  โดยมี ฯพณฯ เรือโท โกเมศ  กมลนาวิน เป็นประธานในงานฯ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์ ท่านเจ้าคุณ“พระภาวนาธรรมาภินันท์ (วิ)”             เจ้าอาวาสวัดนาหลวง จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะพระสงฆ์ รวม 4 รูป    เพื่อเป็นพระประธานในการทำพิธีทำบุญตักบาตร นำปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมทั้ง แสดงธรม เพื่อเปิดโอกาส ให้คนไทยในยูเออีได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ฝึกปฏิบัติภาวนา เป็นศิริมงคลในการทำงาน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมพิธีในงานวันสงกรานต์ประกอบด้วย  นายรังสรรค์ ศรีมังกร รักษาการกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ               นายพูนศักดิ์ ประมงค์  อัครราชทูตที่ปรึกษา   ฝ่ายแรงงาน นายกฤติวงศ์ สิทธิไชย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติกว่า 300 คน

ในโอกาสนี้ สมาคมสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี และชุมชนไทยในยูเออี ได้ร่วมจัดตั้งผ้าป่าถวายแด่วัดนาหลวง จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมสร้างศาลาบรรลือธรรม รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 241,452  บาท

songkran2.jpg

songkran1.jpg

songrkan6.jpg

songkran5.jpg

songkran9.jpg


ที่มา : https://goo.gl/G5Hnko

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com