กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
19/04/2017

หัวหน้าคณะหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศของสาธารณรัฐเคนยาเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

1.png

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 Major General A.K. Ikenye ในฐานะหัวหน้าคณะและตัวแทนผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศของสาธารณรัฐเคนยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง 
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเพื่อสำรวจมุมมองด้านยุทธศาสตร์ ทิศทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยในบริบทของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 16 23 เมษายน 2560  

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเคนยาซึ่งปีนี้เป็นปีที่ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต  ตลอดจนได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ Major General A.K. Ikenye กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ช่วยประสานงานจัดกำหนดการศึกษาดูงานที่หน่วยราชการต่าง ๆ ของไทยให้กับคณะ โดยการศึกษาดูงานจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยราชการของไทยกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในแอฟริกา อาทิ เคนยา รวันดา อียิปต์ และไนจีเรีย 

2.png

3.png

ที่มา : กองแอฟริกา

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา