กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
19/04/2017

หัวหน้าคณะหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศของสาธารณรัฐเคนยาเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

1.png

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 Major General A.K. Ikenye ในฐานะหัวหน้าคณะและตัวแทนผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศของสาธารณรัฐเคนยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง 
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทยเพื่อสำรวจมุมมองด้านยุทธศาสตร์ ทิศทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยในบริบทของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 16 23 เมษายน 2560  

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเคนยาซึ่งปีนี้เป็นปีที่ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต  ตลอดจนได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ Major General A.K. Ikenye กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ช่วยประสานงานจัดกำหนดการศึกษาดูงานที่หน่วยราชการต่าง ๆ ของไทยให้กับคณะ โดยการศึกษาดูงานจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยราชการของไทยกับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหลายประเทศในแอฟริกา อาทิ เคนยา รวันดา อียิปต์ และไนจีเรีย 

2.png

3.png

ที่มา : กองแอฟริกา

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


01-09-2017 การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาล Hallelujah แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

28-08-2017 นาย อัสฟาว ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก

16-06-2017 นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และคณะเดินทางเยือน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียและสาธารณรัฐกานา ภายใต้การดำเนินโครงการขยายตลาดใหม่ และประเทศหุ้นส่วนสำคัญ (Focus Group) ประจำปีงบประมาณ 2560

24-05-2017 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้ให้เกียรติบรรยายให้กับคณะผู้แทนจากวิทยาลัยป้องกันประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

17-05-2017 เอกอัครราชทูต ผู้แทนพิเศษแกมเบีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา