กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
10/04/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัตจัดงานกิจกรรมงานวันสงกรานต์ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดงานวันสงกรานต์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เป็นประธานในพิธี และมีชุมชนชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมงานประมาณ 60 คน กิจกรรมที่สำคัญในงาน ประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นพื้นบ้านไทย ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นโอกาสที่ชุมชนไทยในโอมานจะได้มาพบปะ / ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันเพื่อเสริมสร้างความรักใคร่ / สามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนไทยดังกล่าวต่อไป ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

17796813_1278530005517208_2931755529097117398_n.jpg

17796116_1278540975516111_7206184453998463425_n.jpg

17796046_1278530258850516_1736628621831094316_n.jpg

17796067_1278530022183873_4957271047444355825_n.jpg

17757421_1278530145517194_884838482900276898_n.jpgที่มา : เพจเฟสบุ๊ค Thai Embassy, Muscat

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com