กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
04/04/2017

นายลีแบน เอ อีเกิล ที่ปรึกษาอาวุโสประธานาธิบดีโซมาเลียเข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

S__7036977.jpg

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นายลีแบน เอ อีเกิล ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย พร้อมด้วยนางโฮดัน ซีอัด คู่สมรส  นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม อดีตสมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีวิคกรุ๊ปและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เข้าร่วม  ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และปัญหาภัยแล้งในโซมาเลีย โดยฝ่ายไทยแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแก่โซมาเลียผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งฝ่ายโซมาเลียได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับไทย

                ไทยและโซมาเลีย ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ โดยความสัมพันธ์ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นมิตร นอกจากนี้ โซมาเลียยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง เนื่องจากมีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์และตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก คือ ทะเลแดงและเชื่อมต่อกับทะเลอาหรับ


ข่าวสารโดย กองแอฟริกา กรมเอเชียใต้ฯ

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา