กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
31/03/2017

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมใจ จำนวนทั้งสิ้น 21 หลัง ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2560 นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพร้อมใจ จำนวนทั้งสิ้น 21 หลัง ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาลในหมู่บ้านฟูลบารี (Phulbari Village) เมืองปาตัน โดยมีคุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืนและคณะชาวไทยและชาวเนปาลกว่า  80 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  การมอบบ้านพร้อมใจในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของไทยและเนปาล 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเก้ายั่งยืน มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และบริษัท Innotech Nepal Private Limited ซึ่งได้ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเนปาลในหมู่บ้านอย่างล้นหลาม ซึ่งได้มาร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณในน้ำใจของชาวไทยที่มีให้กับชาวเนปาลมาโดยตลอด


news3_other-20170330-101149-2.jpg

news3_other-20170330-101144-0.jpg

news3_other-20170330-101152-3.jpg

news3_other-20170330-101203-8.jpg

news3_other-20170330-101156-5.jpg


ที่มา : https://goo.gl/wTwUcB

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com