กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
26/01/2017

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ครั้งที่ 5 (The 5th Senior Officials Meeting between the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and the Department of International Relations and Cooperation of South Africa) ร่วมกับนายอนิล ซุคลาล (Dr. Anil Sooklal) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรมการกงสุล เข้าร่วมด้วย


media-center_other-20170131-104641-4.jpg


การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย แอฟริกาใต้ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าความตกลงทวิภาคีที่คั่งค้างระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดให้มีผลโดยเร็ว

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยไทยได้กล่าวถึงบทบาทในฐานะประธาน G77 ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นประธาน Foreign Policy and Global Health (FPGH) และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) ของไทย ซึ่งมีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลก และยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในอาเซียนและในภูมิภาคแอฟริกา อาทิ พัฒนาการของประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (SADC) สหภาพแอฟริกา (AU) กลุ่มประเทศ BRICS และ G20 ซึ่งแอฟริกาใต้เป็นสมาชิ

media-center_other-20170131-104641-1.jpg


ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้ชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจกับฝ่ายแอฟริกาใต้ โดยรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการตาม Roadmap ที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของไทยในการยึดมั่นต่อพันธกรณีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับแอฟริกาใต้ต่อไปบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ ในปี 2561 โดยการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตลอดปี 2561


media-center_other-20170131-104640-0.jpg


สำหรับการประชุมครั้งต่อไป กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อนึ่ง ปัจจุบันแอฟริกาใต้เป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในแอฟริกาและไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียน

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา