สถานการณ์สำคัญในภูมิภาค

  
08/03/2017

สนามบินนานาชาติกรุงอาบูจา ประเทศไนจีเรีย มีกำหนดปิดชั่วคราว

สนามบิน Nnamdi Azikwe กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จะปิดให้เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระหว่างวันที่ 8 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2560 โดยในช่วงดังกล่าวรัฐบาลไนจีเรียให้ผู้เดินทางใช้สนามบินเมืองคาดูนาแทน จึงขอแนะนำให้ประชาชนไทนที่ไม่มีกิจจำเป็นเร่งด่วน พิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกรุงอาบูจาในช่วงดังกล่าว และเลื่อนการเดินทางไปกรุงอาบูจาออกไปจนกว่าจะมีการเปิดใช้สนามบิน Nnamdi Azkiwe ตามปกติ


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา17191606_376157952777368_6937780093101709481_o.png


 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com