กิจกรรมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

  
23/02/2017

ผู้บริหารโรงพยาบาลปิยะเวทเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นพ. วิทิต อรรถเวชกุล ประธานบริหาร รพ. ปิยะเวท และคณะ
ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อรายงานผล
การเยือนกรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ของคณะผู้แทน รพ. ปิยะเวท ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทน รพ. ปิยะเวท ประจำภูมิภาคแอฟริกา ณ กรุงแอดดิสอาบาบา และหารือแผนการดำเนินธุรกิจของ รพ. ปิยะเวทในภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง  นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (
Medical Hub) โดยอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้ย้ำเจตนารมณ์และความพร้อมของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ในการสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเรื่องดังกล่าว

pict_piyavate3.jpg

pict_piyavate5.jpg

pict_piyavate1.jpg

pict_piyavate2.jpg

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com


06-03-2019 นายอัสเฟา ดิงกาโม คาเม เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทินอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

11-04-2018 อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาด้านการค้าและการลงทุน ไทย – เอธิโอเปีย (Ethiopian - Thailand Trade and Investment Forum)

09-04-2018 นายพาทริก ซีมียู วาโมโต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

28-03-2018 พิธีเปิดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561

04-12-2017 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เข้าพบหารือกับอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา