ภารกิจสำคัญด้านการต่างประเทศ

  
26/09/2016

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

                 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคแอฟริกา รับฟังการบรรยายสรุปจากนายชัยพร เล็กเจริญสุข ผู้บริหารกลุ่มบริษัท Cape Thai Restaurant Holdings จำกัด เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทย และ Simply Asia Noodle Bar Franchise ซึ่งปัจจุบันมีสาขากว่า 60 แห่งในแอฟริกาใต้ ซิมบับเว และบอตสวานา ณ ร้านอาหาร Wang Thai Lagoon Beach นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

14445071_281489188910912_2904758058934971194_o.jpg 14444726_281489225577575_5307266525367648835_o.jpg

.......................................................................................................................................

                 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ Centre for African Studies ของ University of Cape Town (UCT) นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแอฟริกันศึกษาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับ UCT และความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาแก่สาธารณชนไทยที่กระทรวงฯ จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม Africa Day

14362733_281472285579269_5951782283245832187_o.jpg 14409536_281472298912601_847678080193280781_o.jpg
14425509_281472305579267_2598322539608191099_o.jpg

                   เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ Cape Town & Western Cape Tourism, Trade and Investment (WESGRO) นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างมลรัฐ Western Cape กับประเทศไทย รวมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาแก่สาธารณชนไทยที่กระทรวงฯ จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม Africa Day ซึ่ง WESGRO แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของมลรัฐ Western Cape

14379658_281492335577264_2011401479715424323_o.jpg 14425334_281492385577259_5239788198003452742_o.jpg
14434962_281492458910585_2401928621431777185_o.jpg 14379828_281492512243913_4653372937789289059_o.jpg

........................................................................................................................................

                   เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับผู้บริหารของ South African Institute of International Affairs (SAIIA) นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านแอฟริกันศึกษาในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยกับ SAIIA และความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกาแก่สาธารณชนไทยที่กระทรวงฯ จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม Africa Day
14379628_281866692206495_8441542334047225473_o.jpg 14362640_281866748873156_2614329670303332168_o.jpg
14445093_281866828873148_8861637310591743038_o.jpg 14444815_281866852206479_6282468486977085093_o.jpg
14444610_281866922206472_107084339278132371_o.jpg 14425452_281867005539797_7078013841319519937_o.jpg

                    เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับ Ms. Bongi Qwade อธิบดีกรมเอเชียกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีที่คั่งค้างระหว่างกัน และเห็นพ้องกันที่จะจัดให้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศไทยและแอฟริกาใต้ ครั้งที่ 5 ในโอกาสแรก เนื่องจากเป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติ ทั้งนี้ ปัจจุบัน แอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกา และไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียน
14362556_281942125532285_8719514632454670012_o.jpg 14424969_281941942198970_3632602905156500888_o.jpg
14434970_281942025532295_758975505619757910_o.jpg 14445189_281941975532300_641232448699952378_o.jpg

                   เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ พบหารือกับนาง Zanele Sanni อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ณ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกรรมทางการเงินในภูมิภาคแอฟริกาของภาคเอกชนไทย โดยฝ่ายแอฟริกาใต้พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-แอฟริกาใต้ ที่ประเทศไทย และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของแอฟริกาใต้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ปัจจุบัน แอฟริกาใต้เป็นคู่ค่าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคแอฟริกา และไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแอฟริกาใต้ในอาเซียน
14380080_283628415363656_8300971566012460822_o.jpg 14290038_283628545363643_1341536359098726248_o.jpg
14435015_283628612030303_163629703942318945_o.jpg 14445076_283628672030297_3165933638026851636_o.jpg
..........................................................................................................................................

                เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2559 ร้อยโท สรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ปฏิบัติราชการ ณ กรมเอเชียใต้ฯ นำคณะผู้แทนกรมเอเชียใต้ฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เยี่ยมนักศึกษาไทย- มุสลิม ณ Azaadville Muslim School เมืองครูเกอร์ดรอป สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งนักศึกษาไทย-มุสลิมเหล่านี้ ล้วนมีความพึงพอใจกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการศึกษาภาษาอารบิกและ หลักการศาสนาอิสลาม และมีความประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่ประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว 
              นอกจากนี้ คณะยังได้พบหารือกับผู้บริหารของโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา โดยรับทราบว่า นักศึกษาไทยล้วนมีความตั้งใจ มีความสามารถในการศึกษา และมีความประพฤติที่ดี แต่ปัจจุบัน จำนวนนักศึกษาไทยซึ่งเดิมเคยเป็นกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด กลับมีจำนวนลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง เนื่องจากทางการแอฟริกาใต้มีนโยบายเข้มงวดในการตรวจลงตราให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จึงขอให้ทางการไทยช่วยเจรจากับทางการแอฟริกาใต้ให้ผ่อนปรนในเรื่องนี้ด้วย 
        ในโอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบมอบอุปกรณ์การกีฬาและการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย- มุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการโลกมุสลิมของสถานเอกอัครราชทูตฯ

14409639_283642145362283_3973074432807620642_o.jpg
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com