ภารกิจสำคัญด้านการต่างประเทศ

  
26/09/2016

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคแอฟริกา ปี 2559

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคแอฟริกา ระหว่างวันที่ 11 - 13 ก.ย. 59 ณ นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
                เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี 2559 ณ นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม โดยมีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทยในแอฟริกาจาก 10 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ โมร็อกโก แอฟริกาใต้ เคนยา ไนจีเรีย โมซัมบิก เซเนกัล มาดากัสการ์ และผู้แทนจาก สอท. ณ กรุงปารีสดูแลแอลจีเรีย) และสอท. ณ กรุงโรม (ดูแลลิเบีย) เข้าร่วมการประชุม

14380077_278188332574331_3640381247579245332_o.jpg 14324271_278188102574354_891506345667370574_o.jpg
14310506_278188155907682_9102880577662338419_o.jpg


               ในวันแรกเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคแอฟริกา ปี 2560 - 2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมเอเชียใต้ฯ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการกงสุล และสำนักนโยบายและแผน ร่วมบรรยายสรุปและเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกและภูมิภาคแอฟริกาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา

14264975_278851032508061_1939409358187966342_n.jpg 14333051_278851725841325_7812040418647255752_n.jpg
14316836_278850782508086_1368115197193857963_n.jpg 14355764_278850959174735_6000942384837068197_n.jpg

.........................................................................................................................................

                  การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคแอฟริกา ที่นครเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ วันที่ 2 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 ในช่วงเช้า ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปหัวข้อทิศทางนโยบายต่างประเทศของแอฟริกาในปัจจุบัน โดย Ms. Aditi Lalbahadur วิทยากรจาก South African Institute of International Affairs (SAIIA)

14390872_279134259146405_3272075676560577342_n.jpg 14292392_279134285813069_7008712029736131785_n.jpg
14354880_279134335813064_3738945745710425786_n.jpg

            ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายสรุปโดยผู้แทนภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในแอฟริกา ในช่วงแรกเป็นการบรรยายโดย Sir Richard Hawkins ผู้บริหารกลุ่มบริษัท Minor Group ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในแอฟริกา

14355177_279440295782468_5485693153094127851_n.jpg 14355789_279440302449134_7228528803792545013_n.jpg

                     ในช่วงสุดท้าย เป็นการบรรยายสรุปโดยนายภิศนุภพ ชลากรกุล ผู้แทนบริษัท ปตท. สผ. ประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก (Country Representative - Mozambique) เกี่ยวกับการลงทุนด้านก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. สผ. ในภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะในแอลจีเรียและโมซัมบิก และการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. สผ. แอฟริกา

14333840_279478362445328_5845066566670029273_n.jpg 14344092_279478385778659_5351731415932873724_n.jpg

........................................................................................................................................

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com