ประกาศ

  
07/09/2016

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

             ด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานค้นคว้า และบริหารจัดการข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด และDownload ใบสมัคร  คลิก
                     
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com