ประกาศ

  
29/03/2016

ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

             กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ขอประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล ผลการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดดังนี้ ( คลิก


                                                               กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 
                                                                                   28 มีนาคม 2559
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com