กิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในภูมิภาค

  
08/11/2011

พิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร

            


              เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร  จำนวน 65 คน โดยในปีนี้ แกรนเชค ดร. อะฮ์หมัด ตัยเย็บ ผู้นำสูงสุดศาสนาอิสลามของอียิปต์ (Grand Imam Sheikh of Al Azhar) ได้มาเป็นผู้แทนมอบปริญญาบัตรด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ปีนี้เป็นปีแรกที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ปกครองของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุด
เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรที่สำเร็จการศึกษาด้วย


****************


กระทรวงการต่างประเทศ
8 พฤศจิกายน 2554
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com