ภารกิจสำคัญด้านการต่างประเทศ

  
03/10/2011

การขอเงินภาษีคืนของแรงงานไทยที่เคยทำงานที่ อิสราเอล

               กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอคืนภาษีให้แก่แรงงานไทยที่ทำงานในประเทศอิสราเอล  เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถได้รับเงินคืนภาษี และขั้นตอนแารรับเงินคืนภาษี  ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมา ดังนี้


เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการขอคืนเงินภาษี********************


กระทรวงการต่างประเทศ
3 ตุลาคม 2554

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com