30/08/2012

นูร์ซุลตาน นาซาร์บาเยฟ

       นูร์ซุลตาน นาซาร์บาเยฟ ประธานาธิบดีคนแรกของคาซัคสถานผู้นำพาการปฏิรูปประเทศให้คาซัคสถานเป็นประเทศอันโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียกลาง
         นูร์ซุลตาน  อาบีเชวิช นาซาร์บาเยฟ (Nursultan Abishevich Nazarbayev) เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1940 ที่หมู่บ้านเชโมลกาน (Chemolgan) ในเขตคาสเคลินสก์ (Kaskelen District) ใกล้กับเมืองอัลมาตี (Almaty)
         เนื่องด้วยช่วงชีวิตประมาณ 44 ปีแรกของนาซาร์บาเยฟอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของคาซัคสถานภายใต้สหภาพโซเวียตตลอดระยะเวลาของสงครามเย็น (Cold War 1947-1991)  ส่งผลให้นาซาร์บาเยฟตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์ได้รับอิทธิพลและแนวคิดจากสังคมที่แวดล้อมอยู่โดยรอบ  โดยเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเมืองคาสเคลินสก์และเริ่มใช้ภาษารัสเซีย   ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับงานเหล็กที่ Temirtau Steel Mill  และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคนิคแร่เหล็กคารากานดินสก์ (the Karaganada Metallurgic Works) ในปี ค.ศ. 1967

(ซ้าย) ประธานาธิบดีนาซาร์บาเยฟ ผู้นำประเทศคาซัคสถาน
ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีติดต่อกัน 3 สมัย (1991-ปัจจุบัน)


          ขณะเดียวกัน เขาได้เริ่มเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960  และมีบทบาททางการเมืองในพรรคที่เพิ่มมากขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้น  กระทั่งในปี ค.ศ. 1984  นาซาร์บาเยฟได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
คาซัคสถาน   และได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการใหญ่คณะกรรมาธิการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ คาซัคสถาน  และตำแหน่งประธานสภาสูงแห่งสาธารณรัฐ ในอีก 5 ปีถัดมา    อย่างไรก็ตาม ปี ค.ศ. 1991 นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของนาซาร์บาเยฟ เมื่อสาธารณรัฐคาซัคสถานได้แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต   และนายนาซาร์บาเยฟได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1991


(จากซ้าย) นูร์ซุลตาน  อาบีเชวิช นาซาร์บาเยฟ ในปี 1960 /ขณะทำงานเป็น Young Metallurgist /
/ รูปถ่ายคู่กับภริยา S. Nazarbayeva / พิธีสาบานตนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ปี 1991           นายนาซาร์บาเยฟในฐานะผู้นำของประเทศได้มีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการปฏิรูปคาซัคสถาน โดยเขาได้ปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคมให้มีความทันสมัย  พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งแร่ธาตุและพลังงาน ซึ่งนำความมั่งคั่งและความเข้มแข็งมาสู่ประเทศ  
การส่งเสริมบทบาททางการเมืองของสตรีในภาคสังคม ราชการ และการเมืองภายในประเทศ  รวมถึงการย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1997 จากกรุงอัลมาตี (Almaty) ไปยังเมืองอัคโมลา (Akmola) หรือกรุงอัสตานา (Astana) ในปัจจุบัน


กรุงอัสตานา (Astana) (ซ้าย) เมืองหลวงแห่งใหม่ของคาซัคสถานจากแนวคิดของประธานาธิบดีนาร์ซาบาเยฟ
ซึ่งมีอนุสรณ์สถานแห่งชาติไบเตเรค (ฺBaiterek) ตั้งตระหง่าน โดยมีลายพิมพ์ฝ่ามือของประธานาธิบดี (ขวา)
บนแผ่นทองคำ ตั้งอยู่ภายในหอคอย


         ในแวดวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  นายนาซาร์บาเยฟได้ผลักดันให้คาซัคสถานมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ  โดยได้เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของคาซัคสถานให้ใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาค อาทิ การจัดตั้งสหภาพศุลกากรยูเรเซีย (Customs Union of Eurasia)    การมีนโยบายต่อต้านการมีอาวุธและการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในกรอบของสหประชาชาติและผลักดันให้มีวัน International Day Against Nuclear Test ซึ่งตรงกับ 29 สิงหาคม ของทุกปี   การริเริ่มเสนอต่อที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 47 เมื่อ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1992 ให้มีการตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ “การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย” (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia - CICA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการเมือง ความมั่นคง และการพัฒนาความร่วมมือในมิติทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน  ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาประเทศ กล่าวคือ มีชาติสมาชิกสำคัญ ๆ เข้าร่วมกรอบความร่วมมือดังกล่าว รวมถึง จีน อินเดีย เกาหลีใต้ รัสเซีย  (ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CICA ด้วย) พร้อมทั้งยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ อาทิ สหรัฐอเมริกา กาตาร์  ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย  รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ อาทิ Arab League เป็นต้น    ตลอดจนการผลักดันให้คาซัคสถานมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในกรอบเวทีและความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ทั้งในกรอบ OIC, OSCE เป็นต้น 

 
           ตลอดช่วง ทศวรรษที่ 1990  นายนาซาร์บาเยฟ นับได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของคาซัคสถานและต่อภูมิภาคเอเชียกลางเนื่องจากความพยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงประเทศให้รุดหน้าในประชาคมนานาชาติ  ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 1993 เขาได้รับเกียรติให้เป็นบุรุษแห่งปี  โดย International Association for Promoting Regeneration of Spirituality   และในอีก 6 ปีต่อมา นาซาร์บาเยฟจึงได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2   ทั้งนี้ ในปี ค.ศ. 2011  ผู้นำประเทศของคาซัคสถานผู้นี้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกันจวบจนถึงปัจจุบัน

ประธานาธิบดีนาซาร์บาเยฟ ได้รับการเลือกตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่ 3 เมื่อปี 2011*************


กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
30 สิงหาคม 2555

ที่มา
กลุ่มงานเอเชียกลาง
Official Sites of the President of the Republic of Kazakhstan
Encyclopedia of world biography


ภาพจาก
Ebru.tv
Pecob.eu
Marstour.kz
The Telegraph
Akorda.kz

personal.akorda.kz


 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com