เอเชียใต้ (South Asia)


 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ กงสุลกิตติมศักดิ์

  สถานเอกอัครราชทูต

  • Nepal / เนปาล  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ (ประเทศเนปาล)
  • Bangladesh / บังกลาเทศ  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา (ประเทศบังกลาเทศ)
  • India / อินเดีย  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี (ประเทศอินเดีย)
  • Pakistan / ปากีสถาน  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด (ประเทศปากีสถาน)
  • Sri Lanka / ศรีลังกา  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ (ประเทศศรีลังกา)


  สถานกงสุลใหญ่

  • India / อินเดีย  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (ประเทศอินเดีย)
  • India / อินเดีย  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน (ประเทศอินเดีย)
  • India / อินเดีย  สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองมุมไบ (ประเทศอินเดีย)
  • Pakistan / ปากีสถาน  สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองการาจี (ประเทศปากีสถาน)