เอเชียใต้ (South Asia)


 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ กงสุลกิตติมศักดิ์

  สถานกงสุลใหญ่

  • India / อินเดีย  The Consulate of India, Chiang Mai
  • India / อินเดีย  The Consulate of India, Songkhla


  กงสุลกิตติมศักดิ์

  • Bangladesh / บังกลาเทศ  The Consulate-General of the People's Republic of Bangladesh, Chiang Mai
  • Maldives / มัลดีฟส์  The Consulate-General of the Republic of Maldives
  • Bhutan / ภูฏาน  The Royal Bhutanese Consulate-General