ตะวันออกกลาง (Middle East)


 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ กงสุลกิตติมศักดิ์

  สถานกงสุลใหญ่  กงสุลกิตติมศักดิ์

  • Jordan / จอร์แดน  The Consulate of the Hashemite Kingdom of Jordan
  • Oman / โอมาน  The Consulate of the Sultanate of Oman
  • Syria / ซีเรีย  The Consulate of the Syrian Arab Republic
  • Yemen / เยเมน  The Consulate-General of the Republic of Yemen