มหาวิทยาลัย VIT University ประสงค์มอบทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัย VIT University ประสงค์มอบทุนการศึกษาในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนแก่นักศึกษาไทย ทั้งนี้ VIT University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร และคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาดู ทางตอนใต้ของอินเดีย มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 19 สาขา ปริญญาโท 35 สาขา และปริญญาเอก 35 สาขา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจต้องผ่านเกณฑ์การเข้ารับศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.vit.ac.in

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com