ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา


ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลศรีลังกาจะมอบทุนการศึกษาจากประธานาธิบดีศรีลังกา (Presidential Scholarships) แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดสรรทุนให้นักศึกษาจากประเทศไทย จำนวน 3 ทุน (ระดับอุดมศึกษา) ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครถึง Ministry of Higher Education of Sri Lanka ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยสามารถรับใบสมัครและศึกษารายละเอียดของทุนฯ ได้จาก www.mohe.gov.lk. ทั้งนี้ สถานเอกอครราชทูตศรีลังกาฯ ได้แจ้งเป็นการภายในว่า ฝ่ายศรีลังกาได้ขยายเวลาสำหรับการส่งใบสมัครรับทุนฯ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2557

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า รัฐบาลศรีลังกาเสนอทุนดังกล่าวให้กับนักศึกษาต่างชาติจาก 69 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 100 ทุน โดยเป็นทุนในระดับอุดมศีกษาในหลายสาขาวิชา ซึ่งนักศีกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาลศรีลังกา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี 2553 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


กองเอเชียใต้
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
14 ตุลาคม 2557 

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com