การประกวดตราสัญลักษณ์ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา


ด้วยในปี 2558 จะเป็นปีครบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและศรีลังกา ทั้งสองประเทศจึงได้ตกลงที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อฉลองวาระสำคัญนี้ตลอดปี 2558

กิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศไทยและศรีลังกาจะร่วมกันจัด คือ การประกวดตรา สัญลักษณ์ (Logo) เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 60 ปี ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “Connectivity for Shared Prosperity” โดยผู้สนใจส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าร่วมประกวดได้ที่กระทรวง การต่างประเทศของแต่ละฝ่าย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557 และคณะกรรมการร่วมของ ทั้งสองประเทศ จะตัดสินร่วมกันที่กรุงโคลัมโบ ในวันที่ 19 กันยายน 2557

สำหรับคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานฯ ได้แก่ ชาวไทยหรือชาวศรีลังกาผู้มีอายุระหว่าง 18-35 ปี สำหรับชาวไทยขอให้ส่งผลงานที่ : กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400 โดยกรุณาส่งผลงานพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร และระบุหน้าซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ศรีลังกา” สำหรับชาวศรีลังกาขอให้จัดส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยังกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ณ กรุงโคลัมโบ

ผู้ส่งแบบตราสัญลักษณ์ 1 ใบสมัคร (1 ท่าน) สามารถส่งแบบตราสัญลักษณ์ (ไม่จำกัดจำนวนแบบ) ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ผู้ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ การฉลองฯ จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 รูปีศรีลังกา หรือประมาณ 25,000 บาท และจะมีพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2557


กระทรวงการต่างประเทศ

11 สิงหาคม 2557


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com