อินเดียเริ่มใช้ระบบรับตรง นศ. ต่างชาติออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ระบบ DASA ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ www.dasanit.org ซึ่งสถาบัน National Institute of Technology, Karnataka (NITK) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการระบบดังกล่าว โดยระบบจะเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยจะมีข้อมูลมหาวิทยาลัยชั้นนำ (ส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์) ที่เข้าร่วมโครงการรับตรงนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนสาขาวิชาที่กำลังเปิดรับสมัคร

การคัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะพิจารณจากผลคะแนนสอบ SAT ขณะที่ระดับปริญญาโทจะพิจารณาจากคะแนน GRE และ GMAT โดยระบบดังกล่าวยังเปิดให้ชาวอินเดียโพ้นทะเล (Persons of Indian Origins (POI) และ Non-Resident Indians (NRI)) ด้วย


คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแผ่บพับประชาสัมพันธ์โครงการ DASA

ที่มา :
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com