งานมหกรรมเยาวชนแห่งรัฐปัญจาบ            ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด แจ้งว่า คณะกรรมการการกีฬาแห่งรัฐปัญจาบ (Sport Board Punjab) ประเทศปากีสถาน จะจัดงานมหกรรมเยาวชนแห่งรัฐปัญจาบ (Punjab Youth Festival 2014) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2014 และขอเชิญผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมในมหกรรมดังกล่าว

            มหกรรมเยาวชนรัฐปัญจาบ ประกอบด้วย งานแสดงและกิจกรรมด้าน กีฬาสากล กีฬาท้องถิ่น การศึกษา ศิลปะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม ๒๙ รายการ ทั้งนี้ มหกรรมฯ เคยจัดขึ้นในปี 2012 และได้รับการบันทึกจาก Guiness World Record ว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถแจ้งความประสงค์และประสานงานโดยตรงไปยัง สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ได้ทางอีเมล์ commercialsectionbkk@gmail.com โทรศัพท์ 02-253-0288-9 โทรสาร 02-253-5325 หรือ นาย Usman Anwar, Director General Sport Affairs ที่อยู่ National Hockey Stadium, Ferozepur Road, Lahore, Pakistan อีเมล์ dgsportspunjab786@gmail.com โทรศัพท์ +92-42-99230855 หรือ +92-42-99230062 โทรสาร + 92-42-99230665

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ตามที่เห็นสมควรด้วย จักขอบคุณมากที่มา
กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th

ภาพจาก
http://www.pakistantoday.com.pk/tag/punjab-youth-festival-2014

 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com