ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย            ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้รับแจ้งจากสถาบัน Masdar Institute ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่า สถาบันประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยจำนวนไม่เกิน 10 คน มาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สถาบันในปีการศึกษา ค.ศ.2014-2015 โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

            1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

            2. มีคะแนนสอบ TOEFL (IBT) 91 คะแนนขึ้นไป หรือ คะแนนสอบ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป

            3. มีคะแนนสอบ GRE Quantitiative 155 คนแนนขึ้นไป (ผู้สมัครที่คะแนน GRE ไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว อาจยังสามารถผ่านการคัดเลือกได้โดยต้องสอบหรือศึกษาวิชาเพิ่มเติมที่ Masdar Institute

ผู้สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว จะต้องส่งรายละเอียดและเอกสารไปที่ admissions@masdar.ac.ae ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยคาดว่าสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบภายในเดือนกรกฎาคม 2557 นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบัน Masdar Institue รวมทั้งขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครได้ที่ http://masdar.ac.ae/ และหากมีคำถามที่ต้องการสอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดติดต่อที่ thaiah@emirates.net.ae.

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า Masdar Institute มีการสอนใน 8 สาขา ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ มีความร่วมมือหุ้นส่วนกับ Massachusetts Institute of Technology ของสหรัฐอเมริกา และทุนการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแก่นักศึกษาตลอดทุกคนตลอดหลักสูต ดดยรวมค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน และเงินค่าใช่จ่ายส่วนตัวรายเดือร ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยได้รับทุนอยู่ที่ Masdar Institute จำนวน 4 คน
ที่มา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ภาพจาก
http://topnews.ae/category/companies/masdar
http://www.arabianbusiness.com/shoot-moon-361088.html
http://www.elearneasy.com/shows_news_edu.php?news_id=9693
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com