04/07/2013

ประกาศเตือนคนไทยในอียิปต์หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองในกรุงไคโร

            ตามที่มีรายงานข่าวว่า จะมีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อประท้วงรัฐบาลอียิปต์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ในบริเวณจตุรัสทาห์รี ทำเนียบประธานาธิบดีและสำนักงานใหญ่ของกลุ่ม Muslim Brotherhood ในกรุงไคโร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร จึงได้ออกประกาศเตือนคนไทยในอียิปต์ให้ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุม รวมทั้งสำรองอาหาร น้ำดื่มและเงินสดติดตัว และติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด สำหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือคนไทยในอียิปต์ โดยเฉพาะนักศึกษาไทย ซึ่งมีประมาณ 1,500 คน ไว้ด้วยแล้ว 

            ทั้งนี้ ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปอียิปต์ในช่วงนี้ โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ด้วย


ภาพจาก
สำนักข่าว CNN
 


หากท่านใดต้องการเผยแพร่บทความหรือข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อความรู้หรือประโยชน์ทางการศึกษา โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน

และกรุณาแจ้งให้ทราบที่   »  E-mail : sameaf.info@gmail.com