เอเชียกลาง

  • ประชาสัมพันธ์งาน Eurasia Business Forum ประชาสัมพันธ์งาน Eurasia Business Forum
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างภาคเอกชนไทย-คาซัคสถาน และกับประเทศอื่น ๆ 

News 1 - 1 of 1
First | Prev. | 1 | Next | Last All