28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 981 - 990 of 292825
First | Prev. | 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | Next | Last
Name
Rafaelswalp, 20/05/2019 09:18:34
Wonderful forum posts. Appreciate it.
köpa cialis flashback
<a href="http://cialismsnrx.com/">cialis pills</a>
pillola di cialis
<a href=http://cialismsnrx.com/>cialis 20 mg best price</a>
cialis buy online canada
Name
JimmyImase, 20/05/2019 09:17:16
generic cialis tadalafil 20mg india
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
generic viagra cialis canada
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cialis generic best price
Name
EarnestJal, 20/05/2019 09:15:48
Nicely put, With thanks.
cialis prescription information <a href="http://cialispego.com/">buy cialis online</a> cialis 20 mg bijsluiter <a href=http://cialismsnrx.com/>cialis 20 mg best price</a> apteka cialis opinie
Name
Douglasscone, 20/05/2019 09:14:56
http://alserkalholdings.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
<a href="http://power-mation.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile enhancement pills</a>
<a href="http://54w.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile pills without a doctor prescription</a>
<a href="http://heart2hearts.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">buy erectile dysfunction meds online</a>
<a href="http://yosisoymexicano.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://eddrugsgeneric.com#">erectile pills canada</a>
http://mir-igrushek.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
<a href="http://harp.ua/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">buy erectile dysfunction medications online</a>
<a href="http://ushakov.org/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">ed drugs</a>
<a href="http://smax.ru/bitrix/rk.php?goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">ed drugs generic</a>
<a href="http://htmls.eu/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://https://eddrugsgeneric.com/#">best ed drugs</a>
<a href="http://www.capitolasset.net/forum/member.php?action=profile&uid=35951#">pharmacies</a>
<a href="http://womenofgod.org/index.php/blog/217432/erectile-dysfunction-drug-fails-for-diastolic-coronary-heart-failure-patien/#">canadian pharmacy online</a>
<a href="http://rico46.bplaced.net/smf/index.php?action=profile;u=45065#">pharmacie</a>
<a href="http://www.costidell.com/forum/member.php?action=profile&uid=564612#">levitra 20 mg</a>
<a href="http://www.tekparcahdfilm.com/forum/index.php?action=profile&u=250775#">buy levitra</a>
Name
TyroneLayen, 20/05/2019 09:13:39
<a href="http://cialissi.com/#">order cialis without prescription</a> cialis condition <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis vs viagra <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
generic cialis online http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>online prescription for cialis</a>
http://bikinitop.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/
<a href="http://dadafashion.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/#">buy cialis with prescription</a>
<a href="http://bakstage.fr/index.php/blog/152971/get-cialis-online-purchase-discounted-cialis-medication/">tadalafil without prescription</a>
<a href="https://sinistergaming.com/member.php?u=144671-MireyaTeel">get cialis prescription online</a>
Name
TyroneLayen, 20/05/2019 09:13:16
<a href="http://cialisonl.com/#">viagra without a doctor prescription</a> tadalafil 5mg reviews <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
order cialis <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis without a doctor's prescription in usa http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without a doctor's prescription in usa</a>
http://pickmyleads.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://promotionchannel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">cialis without prescription</a>
<a href="https://theconnectedeconomy.com/index.php/LienTobey09428/">cialis without doctor prescription</a>
<a href="http://bakstage.fr/index.php/blog/190790/erectile-dysfunction-herbs/">cialis online without prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/05/2019 09:12:55
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor prescription</a> cialis generico online <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis 20 mg <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
buy cialis online us pharmacy http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://especiallyforchocolatelovers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://picturesnotpeople.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis for daily use without prescription</a>
<a href="http://newcamelot.co.uk/index.php?title=Iraq_Afghanistan_War_Veterans_Struggle_With_Combat_Trauma">ed pills without a prescription</a>
<a href="http://forum.viewbiquity.com/member.php?action=profile&uid=395998">buy cialis online without a prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/05/2019 09:12:45
<a href="http://cialisonl.com/#">online prescriptions without a doctor</a> cialis online no prescription <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis tadalafil 20mg <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
tadalafil generic http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://3254400.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://ab-oil24.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/#">cialis without a doctors prescription</a>
<a href="https://stomping-groundz.com/wiki/index.php?title=Causes_For_Erectile_Dysfunction">cialis without a doctor prescription</a>
<a href="http://turkeya.life/index.php?action=profile;u=384079">cialis without a doctor 25</a>
Name
lieskSerSib, 20/05/2019 09:12:19
atf <a href="https://cbdoil.us.com/#">full spectrum hemp oil</a>
Name
TyroneLayen, 20/05/2019 09:12:14
<a href="http://cialissi.com/#">order cialis without a prescription</a> generic for cialis daily 5 mg available when <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis prices walmart <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
how to get cialis online http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>by cialis without prescription</a>
http://alinstitute.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://mentorinsights.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">can i buy cialis without a prescription</a>
<a href="http://worldcup072018.com/worldcup/profile.php?id=154965">tadalafil without a doctor prescription</a>
<a href="http://waffle.optimizer.co.jp/userinfo.php?uid=258323">how can i buy cialis without a prescription</a>
Reviews 981 - 990 of 292825
First | Prev. | 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)