28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71 - 80 of 456720
First | Prev. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Next | Last
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:02:03
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">international pharmacy</a> northwest pharmacies online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy meds https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://green-productivity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmacy no prescription</a>
http://gimage.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://vestsnab.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">northwest pharmacies online</a>
<a href="http://italentos.com.br/wiki/index.php?title=100_Safe_And_Anonymous">canadian rx</a>
http://natrium42.xyz/wiki/Scientists_Map_Steps_To_Block_Key_Enzyme_Action_In_Coronary_Heart_Failure
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:54:55
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">order medicine online</a> online pharmacies legitimate <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada pharmacy online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
buy viagra now https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://orbispace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada pharmacies</a>
http://pobedaservice.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://rd.kh.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">international pharmacy</a>
<a href="https://adzee.com/user/profile/736128">pharmacies</a>
https://laomei.com/home.php?mod=space&uid=66546&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:52:57
<a href="https://cialisda.com/#">tadalafil 20mg</a> cialis 20 mg <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
generic for cialis daily 5 mg <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis 20mg use https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>tadalafil 5mg</a>
http://vanheusensingapore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://internet-space.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">ed pills without a prescription</a>
http://arenda-avto-v-khabarovske.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://cr-obr.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy cialis no rx</a>
Name
boxbyhody, 17/10/2019 01:50:33
rvr <a href="https://realmoney.us.org/#">50 lions free slots</a>
cui <a href="https://realmoney.us.org/#">play free for real money</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:49:31
<a href="https://cialisda.com/#">cheap cialis</a> tadalafil 20 mg tablet <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
cialis coupons printable <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
generic for cialis or viagra https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cialis prices</a>
http://creditrepair.com.mx/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://thiscom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">cialis without a doctor 25</a>
http://barliberty.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/
<a href="http://plitka-mosaika.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy cheap cialis no prescription</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:48:00
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies</a> canadian pharcharmy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada online pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>drugstore online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://industryfreight.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy online</a>
http://1001kalyan.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://rivneosvita.org.ua/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions online</a>
<a href="http://www.xn--45t770dvfmovj.com/home.php?mod=space&uid=84290&do=profile">pharmacy</a>
http://windytalez.moo.jp/userinfo.php?uid=489327
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:47:40
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmaceuticals online</a> canadianpharmacyusa24h is it legal <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
northwest pharmacy canada https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://thetwelfthday.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada pharmacy online</a>
http://restoracia.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://zhel.city/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online canadian pharmacy</a>
<a href="https://wiki.benheck.com/index.php/Glorious_Protection_At_Low_Value">online canadian pharmacies</a>
http://pcgwow.svenlowry.co.uk/member.php?action=profile&uid=272931
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:43:23
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">international pharmacy</a> canadian drugstore <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
buy vistagra online safe <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada drugs https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tampabayhealthnetwork.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">drugs for sale</a>
http://nachalo.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://musica.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">prescriptions from canada without</a>
<a href="http://www.shuailaowang.com/home.php?mod=space&uid=330982&do=profile&from=space">trust pharmacy canada</a>
http://thoa.uta.edu/index.php/What_Your_Physician_Forgot_To_Inform_You
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:40:21
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> pharmacy uk <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadianpharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
prescriptions from canada without https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://abcrvsales.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian pharmaceuticals</a>
http://kubanorgtehnika.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://mozaika-toy.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy near me</a>
<a href="http://toukdao.com/home.php?mod=space&uid=219013&do=profile&from=space">pharmacy canada</a>
http://www.google.bi/url?q=http://canadianorderpharmacy.com/
Name
Douglasscone, 17/10/2019 01:40:11
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy uk</a> canadian pharmacies online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada drug pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadianpharmacyusa24h https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tuwake.es/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online drug store</a>
http://doktorvet.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn--h1aajgf.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy meds</a>
<a href="http://forum.ts-4games.pl/index.php?/user/472481-blaineljm6/">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://soki.tw/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianpharmacyonli.com%2Forder-orlistat-online-en.html%3Eonline+orlistat%3C%2Fa%3E
Reviews 71 - 80 of 456720
First | Prev. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)