28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 71 - 80 of 224701
First | Prev. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:02:22
<a href="http://cialissi.com/#">cialis purchase online without prescription</a> buy generic cialis pills <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil 20mg <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis online no prescription http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>how to buy cialis without a prescription</a>
http://xn--90aacm0bi2b.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/
<a href="http://nauchgrad.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">cialis no doctor's prescription</a>
<a href="http://www.bagdreams.de/index.php?title=Benutzer:LeonorBoggs">can you buy cialis without a prescription</a>
<a href="https://xn--12cmb4e4ay0jl7gh.com/home.php?mod=space&uid=4471&do=profile&from=space">how to get cialis without a prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:02:12
<a href="http://cialissi.com/#">cialis subscription</a> buy cialis delhi <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis tadalafil c200 <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
buy cialis online best price http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://himki.info/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://senisey.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/#">cialis without prescriptions</a>
<a href="http://www.shuailaowang.com/home.php?mod=space&uid=167668&do=profile&from=space">cialis canada prescription</a>
<a href="https://lavoroabergamo.it/index.php?action=profile;u=462163">order cialis without prescription</a>
Name
k5u4r7s5, 20/04/2019 11:00:52
<a href=" https://essayservice.icu/ ">essay writing service us</a>, custom essay writing services
cheap essay service - <a href=" https://essayservice.icu/ ">what is the best custom essay writing service</a>
https://essayservice.icu/
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:00:38
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor's prescription</a> cialis 20mg coupon <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis coupon <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis without a doctor's prescription in usa http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis daily use without prescription</a>
http://lienta.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://alex-drive.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">generic cialis without prescription</a>
<a href="http://wiki.preview.thebrandfactory.com/index.php?title=Buy_Cialis_Tablets_As_Needed_Online_UK">canadian pharmacy no prescription</a>
<a href="http://www.rcdox.com/index.php/User:CharlesPgg">cialis without a doctor's prescription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:00:18
<a href="http://cialissi.com/#">viagra without a doctor prescription</a> tadalafil tablets for sale <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis from usa pharmacy <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis online canada http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>get cialis prescription online</a>
http://reaktiv-bel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://beperfect-shop.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/#">canadian pharmacy no prescription cialis</a>
<a href="https://westwoodlabs.de/wiki/index.php?title=Benutzer:CharlesTapia">no perscription cialis</a>
<a href="http://www.wikiriesgo.com/index.php/Testosterone_Substitute_Therapy_Treatment">cheap cialis without prescription</a>
Name
boxbyhody, 20/04/2019 10:59:50
uui <a href=https://onlinecasinoslots888.us/#>zone online casino</a>
Name
gaichethederete, 20/04/2019 10:59:50
czn <a href=https://onlinecasinoslots888.us/#>casino games free online</a>
Name
r1e3b1d1, 20/04/2019 10:58:28
<a href=" https://essayhelp.icu/ ">essay writing help online</a>, i need help writing a essay
essay homework help, <a href=" https://essayhelp.icu/ ">help with writing college application essay</a>
https://essayhelp.icu/
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 10:58:18
<a href="http://cialissi.com/#">buy cialis without a doctor's prescription</a> cialis lowest price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
buy cials online <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
tadalafil 20 mg tablet http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctors prescription</a>
http://artwanda.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://vashdom24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/#">medication without a doctors prescription</a>
<a href="http://login138.com/138bet/profile.php?id=161299">online prescriptions without a doctor</a>
<a href="http://passhqq.com/member.php?u=2645-Aleida5256">cialis purchase online without prescription</a>
Name
Douglasscone, 20/04/2019 10:58:14
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">drugstore online</a> online prescription <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
buy viagra usa <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian pharmaceuticals online http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>online pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://cacolleges.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">pharmeasy</a>
http://atta.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://sandino.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">pharmacie</a>
<a href="https://www.507sy.com/home.php?mod=space&uid=253090&do=profile&from=space">pharmacies shipping to usa</a>
http://www.peenya.info/2019/04/how-improve-the-health-of-your-eggs/
Reviews 71 - 80 of 224701
First | Prev. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)