28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61 - 70 of 224708
First | Prev. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next | Last
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:12:14
<a href="http://cialissi.com/#">buy cialis no prescription</a> generic for cialis daily 5 mg <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis prices <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
tadalafil 10 mg troche http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis no prescription</a>
http://skymedtakesyouhome.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://theshadowsvoice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis online without prescriptio</a>
<a href="http://bbs.comfast.cn/home.php?mod=space&uid=769106&do=profile&from=space">purchasing cialis on the internet</a>
<a href="http://planet-nomads-wiki.com/index.php?title=Why_Did_Not_Your_Physician_Point_Out_HIFU_Therapy">buy cialis without a doctor's</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:11:40
<a href="http://cialissi.com/#">cialis purchase online without prescription</a> cialis cena apoteka <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cheap cialis online <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis 5mg tablets http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>online prescriptions without a doctor</a>
http://optsklad.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://avsound.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/#">cialis purchase online without prescription</a>
<a href="http://lordsofpain.tv/member.php?u=220921-LucioUca17">cialis without a doctors prescription</a>
<a href="http://www.v-tadawul.net/forum/member.php?u=1320593-AshtonTia">cialis without a doctor prescription</a>
Name
Coreybumem, 20/04/2019 11:10:00
<a href="http://www.cialisiv.com/#">www.cialisiv.com</a> cialis price walmart
buy cialis online us pharmacy <a href=http://www.cialisiv.com/#>http://www.cialisiv.com/</a>
generic cialis from uk http://www.cialisiv.com/#cialis-online
<a href="http://theequitablelifeassurancesociety.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.cialisiv.com/#">no perscription cialis</a>
<a href="http://285353.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.cialisiv.com/#">buy tadalafil no prescription</a>
Name
t0x0g2z3, 20/04/2019 11:09:08
<a href=" https://essaywritingg.icu/ ">i need help writing an argumentative essay</a>, scholarship essay writing help
writing essay service, <a href=" https://essaywritingg.icu/ ">help writing argumentative essay</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:08:59
<a href="http://cialissi.com/#">buy cialis no prescription</a> forum cialis uk <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
buy tadalafil pills <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis side effects http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://bigla.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://to-palto.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/#">cialis no prescription</a>
<a href="https://trackandfieldnews.com/discussion/member.php?u=218032-MaxScarber">cialis online without prescriptio</a>
<a href="http://149.56.89.152/index.php?title=User:LowellPitman017">purchasing cialis on the internet</a>
Name
b5q7c4j2, 20/04/2019 11:08:33
<a href=" https://customessay.icu/ ">best custom essay writing service</a> - good customer service essay
my custom essay, <a href=" https://customessay.icu/ ">customer service essays</a>
https://customessay.icu/
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:07:52
<a href="http://cialisonl.com/#">generic cialis without a doctor prescription</a> tadalafil 20mg for sale <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
generic for cialis in the usa <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
buy cialis with no prescription http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://newpioneer-life.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://snipit-app.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">ed drugs without a prescription</a>
<a href="http://login138.com/138bet/profile.php?id=160774">how to buy cialis without a prescription</a>
<a href="https://lavoroabergamo.it/index.php?action=profile;u=461540">cialis no doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 20/04/2019 11:07:12
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">pharmacy online</a> pharmacy uk <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
online canadian pharmacies <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
drugstore online http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://dasmetal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">canadian prescriptions online</a>
http://zarech-selsovet.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://creativesoft.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canada online pharmacies</a>
<a href="http://bbs.jujinziben.com/space-uid-14094.html">canadian pharmacies online</a>
http://wghpp.com/story3259224/pharmacies-shipping-to-usa
Name
Coreybumem, 20/04/2019 11:06:07
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> best price for cialis 20 mg at walgreens
20mg cialis lowest price <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
cialis 5mg daily http://cialissy.com/#cialis-tadalafil
<a href="http://gelrific.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissy.com/#">tadalafil without a doctors prescription</a>
<a href="http://unisoft.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissy.com/#">buy cialis no rx</a>
Name
Douglasscone, 20/04/2019 11:06:00
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">online pharmacies</a> canadian pharcharmy online <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canada online pharmacy <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
canadian drugstore http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>drugstore online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://rallyscarwash.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canadian pharmacies-24h</a>
http://comp-top.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://maxam-chirchiq.uz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacy</a>
<a href="http://home174.ru/user/profile/1107">canadian pharmacies without an rx</a>
https://diendanmuaban.edu.vn/member.php?u=160094-gilda63x61-html
Reviews 61 - 70 of 224708
First | Prev. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)