28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61 - 70 of 456727
First | Prev. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next | Last
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:57:28
<a href="https://cialisda.com/#">cialis tadalafil</a> cialis online pharmacy <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
generic for cialis <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
tadalafil 20 mg best price https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cialis 20mg</a>
http://hejlsberg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://interactica.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">purchasing cialis on the internet</a>
http://xn--24-6kca9al0ayg.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://sarmedia.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy tadalafil no prescription</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:48:28
<a href="https://cialisda.com/#">generic cialis tadalafil</a> generic cialis available <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
buy cialis delhi <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis 5mg https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cialis</a>
http://fairyexchange.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://alandra.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">cialis without a doctor's prescription usa</a>
http://oshr.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/
<a href="http://nuvi.ru/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/#">buy tadalafil</a>
Name
Reopfausbadebop, 17/10/2019 02:43:42
yxh <a href="https://doubledowncasino.us.org/#">free vegas slots online</a>
igy <a href="https://doubledowncasino.us.org/#">no deposit casinos</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:41:17
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> canadian government approved pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online prescriptions <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy king https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://hcisneros.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacy canada</a>
http://santehopt-perm.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://sp22msk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">northwest pharmacies</a>
<a href="http://prodamkuplu.ru/user/profile/476982">drugstore online</a>
http://www.dimensioneautobacoli.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=HattieLaro
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:39:53
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmaceuticals online</a> canadianpharmacyusa24h is it legal <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy no prescription <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacie https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmeasy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://constantcare.care/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian drugstore</a>
http://imageartcorp.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://hraniteli-nasledia.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian cialis</a>
<a href="http://doukoult.xyz/home.php?mod=space&uid=185847&do=profile&from=space">canadian pharmaceuticals</a>
http://www.forum-mecanique.net/profile.php?id=1081331
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:38:11
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a> on line pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacy canada <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online pharmacies of canada https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://greatlakessux.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy times</a>
http://demo96.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://neuroclinic.kz/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">north west pharmacy canada</a>
<a href="http://gamestienlen.com/tienlen/profile.php?id=904856">online pharmacies india</a>
https://dfrpg-resources.paranetonline.com/index.php?title=Easy_Methods_To_Get_Over_Your_Ex_Girlfriend
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:36:10
<a href="https://cialisda.com/#">tadalafil 5mg</a> cialis 5 mg daily <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
cialis anda litigation <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis 5mg pricing https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>buy cialis online</a>
http://dogussportsactivities.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://boerema.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">cialis for daily use without prescription</a>
http://xn--80ahmind3af3h.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://xn--1--8kct5bemcedl.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy cialis online best price</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:31:53
<a href="https://cialisda.com/#">buy cialis</a> cialis condition <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
tadalafil tablets 20 mg dosage <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>cialis online</a>
http://gorillabox.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://sdsoftballstats.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">can you buy cialis without a prescription</a>
http://coil.su/bitrix/rk.php?goto=https://cialisda.com/
<a href="http://bio-lib.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">buy generic cialis</a>
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:30:44
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy</a> canada online pharmacy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
international pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian online pharmacies legitimate https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://buyneora.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">online pharmacies canada</a>
http://msp68.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tetradka.org.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacy online</a>
<a href="http://www.superrefit.com/home.php?mod=space&uid=407729&do=profile">canada pharmacy online</a>
https://bbs.o2jam.cc/home.php?mod=space&uid=156111&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 17/10/2019 02:25:50
<a href="https://cialisda.com/#">cialis</a> buy cialis pills online <a href="https://cialisda.com/#">cialisda.com</a>
buy cialis germany <a href=https://cialisda.com/#>https://cialisda.com/</a>
cialis without a doctor's prescription from canada https://cialisda.com/
<a href=https://cialisda.com/#>tadalafil generic</a>
http://wifiso.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com
<a href="http://elinoamrichters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisda.com#">buy cialis without a prescription</a>
http://vong.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/
<a href="http://marafon.biz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://cialisda.com/#">where to buy cialis online</a>
Reviews 61 - 70 of 456727
First | Prev. | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)