28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 69221 - 69230 of 405681
First | Prev. | 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 | Next | Last
Name
Guestcoade, 15/06/2019 09:11:14
<a href=" https://oquci.info/real-black-teen-xxx/ ">real black teen xxx</a> <a href=" https://oquci.info/military-porn-tube/ ">military porn tube</a> <a href=" https://oquci.info/horny-wet-pussy-pics/ ">horny wet pussy pics</a> <a href=" https://oquci.info/cartoon-porn-of-scooby-doo/ ">cartoon porn of scooby doo</a> <a href=" https://oquci.info/amature-lesbian-porn-videos/ ">amature lesbian porn videos</a> <a href=" https://oquci.info/www-hot-blackpussy-com/ ">www hot blackpussy com</a> <a href=" https://oquci.info/big-dock-videos/ ">big dock videos</a> <a href=" https://oquci.info/sex-gay-teen-love/ ">sex gay teen love</a> <a href=" https://oquci.info/threesome-oral-sex/ ">threesome oral sex</a> <a href=" https://oquci.info/cody-lane-anal-porn/ ">cody lane anal porn</a>
Name
Guestchiep, 15/06/2019 09:08:26
<a href=http://oquci.info/porn-hub-website/>porn hub website</a> <a href=http://oquci.info/teen-lesbian-bondage-porn/>teen lesbian bondage porn</a> <a href=http://oquci.info/ebony-anal- * -pics/>ebony anal * pics</a> <a href=http://oquci.info/lesbian-costume-sex/>lesbian costume sex</a> <a href=http://oquci.info/alien-cartoon-sex/>alien cartoon sex</a> <a href=http://oquci.info/download-movie-pron/>download movie pron</a> <a href=http://oquci.info/larkin-love-mom-porn/>larkin love mom porn</a> <a href=http://oquci.info/big-tils/>big tils</a> <a href=http://oquci.info/free-naked-babes-pics/>free naked babes pics</a> <a href=http://oquci.info/alice-in-wonderland-porn-pic/>alice in wonderland porn pic</a>
Name
Guestchiep, 15/06/2019 09:08:03
<a href=http://oquci.info/girl-pussys/>girl pussys</a> <a href=http://oquci.info/diaper-anime-porn/>diaper anime porn</a> <a href=http://oquci.info/hd-porn-asian-videos/>hd porn asian videos</a> <a href=http://oquci.info/satin-porno/>satin porno</a> <a href=http://oquci.info/porno-monster/>porno monster</a> <a href=http://oquci.info/black-gf-gallery/>black gf gallery</a> <a href=http://oquci.info/black-leabians-kissing/>black leabians kissing</a> <a href=http://oquci.info/hot-lesbian-lick-pussy/>hot lesbian lick pussy</a> <a href=http://oquci.info/ebony-jordan-porn/>ebony jordan porn</a> <a href=http://oquci.info/free-gay-porn-videos-online/>free gay porn videos online</a>
Name
Douglasscone, 15/06/2019 09:07:21
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">order medicine online</a> canadian pharmacy meds <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
cialis from canada <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian government approved pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>medicine online shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://blackguysscatter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">canada pharmacies</a>
http://darsil.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://xn--80aaa1amhnqg5a.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">international pharmacy</a>
<a href="http://88poker.co/forum/profile.php?id=259973">pharmacies</a>
http://www.facebook-danger.fr/userinfo.php?uid=711474
Name
epinfurgeneigix, 15/06/2019 09:06:05
usy <a href=https://slot.us.org/#>download free casino slot games</a>
Name
JimmyImase, 15/06/2019 09:05:41
cialis 5mg price in saudi arabia
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
buy generic cialis viagra online
[url=http://cialisec.com/]buy generic cialis[/url]
cialis dosage 10mg or 20mg
<a href="http://www.zanellacasa.com/tutto-per-la-casa.html?start=6770">viagra and cialis dosage strength comparison</a>
generic viagra cialis and levitra
[url=http://taxi-rzn.ru/gb/addentry.php]cialis dosage options[/url]
Name
Douglasscone, 15/06/2019 09:04:15
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">pharmacies shipping to usa</a> online canadian pharmacies <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canada rx <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
canadian prescriptions online http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://gel-gems.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">online drug store</a>
http://icf.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://law.by/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">canadian pharmacy meds</a>
<a href="http://medicinjour.se/index.php?title=Advantages_Of_Sunshine">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://xn--80ajbtdsed4a6b0c.xn--p1ai/user/profile/26175
Name
Douglasscone, 15/06/2019 09:04:05
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">online medicine shopping</a> buy vistagra online safe <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
prescriptions from canada without <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian government approved pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>order medicine online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://starbuckmusic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">canadian pharmacies</a>
http://vs82.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://gressomiami.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian drugs</a>
<a href="https://www.itweb.es/index.php?action=profile;u=271682">online prescriptions</a>
https://macxperts.be/index.php?title=User:NellyPride059
Name
RoartAroneetype, 15/06/2019 09:03:55
idi <a href=https://cbdoilinn.com/#>buy cbd usa</a>
Name
Douglasscone, 15/06/2019 09:03:14
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">online medicine order discount</a> cialis canadian pharmacy <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
drugstore online <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian prescriptions online http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canadian drugs</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://itechi.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">buy viagra online usa</a>
http://kedz.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://22opt.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian viagra</a>
<a href="http://www.hotelforrest.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Olive27D6">canadian pharmacy viagra</a>
https://stomping-groundz.com/wiki/index.php?title=FDA_Urges_Customers_To_Not_Vape_Prescription_Erectile_Dysfunction_Drugs
Reviews 69221 - 69230 of 405681
First | Prev. | 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)