28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 69221 - 69230 of 224708
First | Prev. | 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 | Next | Last
Name
Douglasscone, 12/03/2019 13:28:21
<a href="http://cialisvu.com/#">Cialis from canada</a> generic for cialis daily 5 mg average price <a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a>
cialis 20 mg price <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a>
cialis online pharmacy http://cialisvu.com/
<a href=http://cialisvu.com/#>Cialis 5 mg</a>
http://youropenhouse.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvu.com
<a href="http://banksuppliers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvu.com#">online prescriptions without a doctor</a>
http://tolmachevo.cn/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvu.com/
<a href="http://cat29.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvu.com/#">buy cialis online</a>
Name
TyroneLayen, 12/03/2019 13:27:47
<a href="http://cialissy.com/#">cialis without a doctor's prescription</a> cialis from usa pharmacy <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
buy cialis usa <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
cialis price walmart http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>cialis without a doctor's prescription</a>
http://niks27.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissy.com/
<a href="http://investinkostanay.com/bitrix/rk.php?goto=http://cialissy.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a>
Name
RoartAroneetype, 12/03/2019 13:27:06
play free vegas casino games <a href=https://onlinecasinora.us.org/#>play lady luck</a>
Name
cretriree, 12/03/2019 13:27:01
atari vegas world free slots <a href="https://onlinecasinora.us.org/#">absolutely free slots</a>
Name
TyroneLayen, 12/03/2019 13:24:32
<a href="http://cialissy.com/#">tadalafil without a doctor's prescription</a> best price for cialis 20 mg at walgreens <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
buy cialis cheap <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
cialis generico opinion http://cialissy.com/
<a href=http://cialissy.com/#>tadalafil without a doctors prescription</a>
http://aveasesiniseviyor.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissy.com
<a href="http://smokersregistry.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissy.com/#">cialis without a doctor 25</a>
Name
TyroneLayen, 12/03/2019 13:24:20
<a href="http://cialissv.com/#">cialis no doctor's prescription</a> cialis 20 mg coupons 2018 <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
generic for cialis 20mg <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis 5 mg tab http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>can you buy cialis without a prescription</a>
http://netizenvoterguide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissv.com
<a href="http://myaafltsvc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissv.com/#">how to get cialis without a prescription</a>
Name
Douglasscone, 12/03/2019 13:24:16
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadian drugs</a> canadian pharmacy meds <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
drugs for sale in mexico <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
canadian pharmacy viagra http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>online prescriptions</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://danji.design/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canadian viagra</a>
http://butovo.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://stanislaw-tabak.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">online canadian discount pharmacies</a>
Name
TyroneLayen, 12/03/2019 13:22:33
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis subscription</a> generic cialis at walmart <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis 20 mg coupon <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis 5 mg side effects http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without prescriptions</a>
http://allbcd.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://tcpmux.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">cialis canada prescription</a>
Name
GuestSwinc, 12/03/2019 13:20:36
<a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/the-best-dating-sites/ ">the best dating sites</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/fitness-dating-sites/ ">fitness dating sites</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/sex-massage-odense/ ">sex massage odense</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/private-video-chat-room/ ">private video chat room</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/free-teen-small- * -porn/ ">free teen small * porn</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/x-free-porn/ ">x free porn</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/irina-sex/ ">irina sex</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/teen-feet-porn/ ">teen feet porn</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/online-sex-addiction/ ">online sex addiction</a> <a href=" http://di-tishan.e-gov36.ru/thai-hillerod-massage/ ">thai hillerГёd massage</a>
Name
TyroneLayen, 12/03/2019 13:20:28
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor's prescription in usa</a> cialis lowest prices md pharmacy <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
tadalafil 10 mg troche <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
tadalafil 20 mg dosage http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>tadalafil without a doctor's prescription</a>
http://horecas.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://xn--80aabo7apdg2ge9a3a.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor's prescription from canada</a>
Reviews 69221 - 69230 of 224708
First | Prev. | 6918 6919 6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)