28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61901 - 61910 of 480482
First | Prev. | 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 | Next | Last
Name
Coreybumem, 06/09/2019 08:05:56
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy</a> canada pharmacies online prescriptions <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugs for sale on internet <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
cialis from canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmaceuticals nafta</a>
good canadian online pharmaciesdrugstore online indiaonline pharmacies of canadacanadian pharmacy uk deliverycanada online pharmacies surreycanadian medications, liraglutidecanadian rxlistcanadian pharcharmy online24pharmacy canada plus
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://primarycells.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies stendra</a>
http://trudymai.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://1sovmestimo.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy onesource</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:02:53
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies</a> pharmacies shipping to usa <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy meds <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
northwest pharmacies online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>drugstore online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://liljenquist.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy near me</a>
http://mega-biz.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://herculesstands.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy canada</a>
<a href="http://bayareanonprofits.xyz/blogs/viewstory/30687">canada viagra</a>
https://rg-web.at/index.php?title=Regularly_Asked_Questions_On_Depression_Treatment
Name
Coreybumem, 06/09/2019 08:02:11
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy online</a> canadian pharmacy viagra brand <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada online pharmacies for men <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian medications 247 http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online canadian pharmacy</a>
drugs for sale on internetdrugstore online shoppingnorthwest pharmacies onlinethe best canadian online pharmaciescanada online pharmacies for mencanadian medications 247are canadian online pharmacies safe
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://guidefinancial.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">trust pharmacy canada reviews</a>
http://golfbox.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://uk-alfaservice.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online shopping</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 08:02:09
Regards! Ample knowledge!


zapiro cartoon viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
viagra scam emails
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra best piece</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:01:40
<a href="http://www.viagravonline.com/#">online viagra</a> american viagra or cialis <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
generic viagra vs pfizer viagra <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
american viagra or cialis http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra on line</a>
http://sevenseasregistrypremier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://solutionsxdesign.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">buying viagra without a prescription</a>
<a href="http://nskfloraopt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://mediajx.com/story6273910/buy-viagra-uk-cheap">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="https://moronyard.com/wiki/index.php?title=Watch_Dr._Willie_Parker_Destroy_The_Myth_That_Abortion_Is_Dangerous">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://www.ccchinese.ca/home.php?mod=space&uid=2014847&do=profile&from=space">buy generic viagra pills</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 07:59:42
Appreciate it! Plenty of forum posts!


viagra sale online a href
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">what to know abouth viagra jelly</a>
canadian drugs viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 07:56:37
This is nicely expressed! !

cialis prescription charge
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis una vez al dia</a>
viagra vs cialis daily
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 07:56:23
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy</a> pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian online pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian drugs http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy uk</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://zendocuisine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canada pharmacy</a>
http://vetshop.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://evagraffova.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a>
<a href="http://cannabis.bitcoinsstockpicks.com/blogs/viewstory/39592">canadian pharmacies</a>
https://placesannonces.com/user/profile/675064
Name
Douglasscone, 06/09/2019 07:52:19
<a href="https://viagravipsale.com/#">online viagra</a> Viagra generic <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
generic viagra sites <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
Viagra great britain https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra on line</a>
http://bruce-energy.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://mysantendermoney.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">generic viagra without prescriptions</a>
<a href="http://onyx-realty.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://www.cdbochen.com/home.php?mod=space&uid=137792&do=profile&from=space">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://www.wcwpr.com/UserProfile/tabid/85/userId/8394781/Default.aspx">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="https://forum.ac-jete.it/index.php?action=profile;u=274229">buy generic viagra pills</a>
Name
Randythart, 06/09/2019 07:51:01
You actually revealed it well.
viagra cialis generica
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
what is generic viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>viagra femenina</a>
Reviews 61901 - 61910 of 480482
First | Prev. | 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)