28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61881 - 61890 of 480479
First | Prev. | 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:34:01
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmaceuticals online</a> canadian pharmacies without an rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online prescription http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://rlasalle.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">buy viagra online usa</a>
http://sovetgag.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://mfcrnd.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian viagra</a>
<a href="http://prodamkuplu.ru/user/profile/475224">canadian pharmacy viagra</a>
http://imagebbs.net/w/index.php/User:HollyBastyan590
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:33:18
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra generic</a> viagra levitra lawsuits <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra pills for men <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
generic viagra available https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>cheap viagra</a>
http://landscaping-tools.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://thehelpdeskcompany.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">cheap viagra without script</a>
<a href="http://car-finance.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://scrapbookmarketing.com/story3455822/where-2-buy-viagra">buy viagra pills</a>
<a href="http://bbs.zuojiacn.com/home.php?mod=space&uid=17251&do=profile">buy viagra</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/This_Natural_Supplement_Confirmed_To_Work">buy viagra online best price</a>
Name
Randythart, 06/09/2019 08:32:59
Regards, Useful information!
viagra without priscription
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">making viagra last</a>
natural substitute for viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 08:30:51
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">on line pharmacy</a> pharmacy canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian discount pharmacies in canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian medications by mail http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian drug store</a>
canadian medications by maillegitimate canadian mail order pharmaciescanadian pharmaceuticals companiescanadian online pharmaciescanadian online pharmacies legaldrugs for sale in mexicocanada viagracanadianpharmacyusa24h is it legalcanadian rxcanada medications buy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://vignoblecotemontrigaud.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadianpharmacyusa24h</a>
http://spravka003.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://survmed.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale usa</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:29:56
<a href="http://www.viagravonline.com/#">online viagra</a> Buy viagra online <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 20 mg costco <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
Viagra online http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra on line</a>
http://nwitservices.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://bidluxury.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">how can i buy viagra without seeing a doctor</a>
<a href="http://uk-guk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://autochemistry.org/index.php?title=Benutzer:ElmerTavares086">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://forum.vikingstown.at/profile.php?id=277217">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://larivelazione.altervista.org/member.php?u=545715-Susanne45F">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:28:12
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> online pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online drug store <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwest pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://realestatefinancialplanningsystems.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">northwest pharmacy canada</a>
http://opckursk.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://bineval.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies</a>
<a href="https://telesource.ir/entry.php?63992-The-Warfare-Inside-Battling-The-Ravages-Of-Combat-Trauma">drugstore online</a>
https://kyeea.kr/xe/index.php?mid=board_UfYh37&document_srl=4817388
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 08:28:10
Kudos! An abundance of material!


how to buy real cialis
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis 100mg preis</a>
sta je bolje cialis ili levitra
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
cretriree, 06/09/2019 08:24:20
hms <a href="https://cbdoil50.com/#">cbd vs hemp oil</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 08:23:03
You actually suggested this very well.

suppliers of viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra used instead of nitric oxide</a>
babys lungs and viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
SteveFaw, 06/09/2019 08:21:22
Thank you! I appreciate it.

how much does cialis cost cvs
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">http://ciaonlinebuyntx.com/</a>
tГ©moignage sur le cialis
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>whats better levitra or cialis</a>
Reviews 61881 - 61890 of 480479
First | Prev. | 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)