28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61871 - 61880 of 480482
First | Prev. | 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 | Next | Last
Name
Randythart, 06/09/2019 08:54:17
Lovely write ups. Many thanks!
viagra doesn't work for me
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">animals on viagra</a>
caverta generic veega viagra
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>garlic better than viagra</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:53:03
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> canadian drugstore <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
rx from canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://autonomousblimp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">pharmacies</a>
http://tkb-ip.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://morph-suits.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a>
<a href="http://www.google.com.cy/url?q=http://viagrawwithoutdoctor.com/">pharmeasy</a>
http://www.information-brokers.ipt.pw/News/canadian-pharmacies-online-2/
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:52:14
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian drugs</a> canadian pharmacies that ship to us <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacies</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://jazzerie.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">northwest pharmacies</a>
http://globworld.org/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://tvpodolsk.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a>
<a href="https://www.hogsmeadechile.com/index.php?action=profile;u=126787">online drug store</a>
http://forum.diestadtagenten.de/member.php?action=viewpro&member=AllisonLee
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:51:16
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a> pharmacy online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
northwest pharmacies online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
drugstore online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacy online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://americaspas.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadianpharmacyusa24h</a>
http://sztcom.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn--80aaast0afoceejd.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada medication</a>
<a href="https://ttmt.net/crypto_lab_2F/1971206">canada rx</a>
http://wikipediajapan.org/index.php?title=Link_Established_Between_Erectile_Dysfunction_And_Calcified_Coronary_Arteries
Name
Coreybumem, 06/09/2019 08:50:08
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> online pharmacies india <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
global pharmacy canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada medications cheap http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications list</a>
cialis from canadapharmacy canada 24drugstore online reviewscanada online pharmacies surreycanadian pharcharmy online24canadian pharmacytop rated canadian pharmacies online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://sevenseaspremier.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://creativesoft.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://fgup-kaluga.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">top rated canadian pharmacies online</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 08:47:27
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a> online pharmacies tech school <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy canada plus <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
trust pharmacy of canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian medications</a>
canada online pharmacies legitimatebuy viagrow pronorth west pharmacies canadaonline canadian pharmaciesonline pharmaciescanada online pharmacies for men
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://baystateinvestment.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication list</a>
http://soc-club.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://v8bit.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada drug</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:46:43
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra</a> viagra 50 mg price walgreens <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra lowest price usa <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra levitra lawsuits http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra pills</a>
http://speakerspot.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://googleforyou.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra without prescriptions</a>
<a href="http://aptekacentr.dn.ua/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://richardbarber.works/index.php?title=User:ReyesCrain883">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="https://weegiepedia.co.uk/wiki/index.php/Are_Natural_Supplements_Efficient_As_A_Natural_Different_To_Treat_Male_Impotence">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://invest.bitcoinsstockpicks.com/blogs/viewstory/56068">buy viagra delhi</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 08:44:48
Many thanks, I like it.

viagra drug store
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
zapiro cartoon viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>is viagra bad lol</a>
Name
Bugrobreerodome, 06/09/2019 08:44:21
kkt <a href="https://casinogamesww.com/#">best online casinos</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 08:42:05
Nicely put. Cheers.

viagra femenina
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">sending viagra emails</a>
still hard after i * viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>natural supplement viagra</a>
Reviews 61871 - 61880 of 480482
First | Prev. | 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)