28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61841 - 61850 of 480464
First | Prev. | 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:11:02
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> canadian pharmacies without an rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacy meds http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://rhodeislandgrows.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian rx</a>
http://chereng.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://vestsnab.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale</a>
<a href="https://belizeanuncio.com/user/profile/490155">prescriptions from canada without</a>
http://www.desideriovalerio.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=TammiCampi
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:09:09
<a href="http://www.viagravonline.com/#">generic viagra</a> viagra on line in utah <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
low cost viagra 100mg <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra tablets for sale http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra pills</a>
http://pentucketbank.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://governmentcontracting.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">can i buy without a prescription</a>
<a href="http://svarobor.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://womenofgod.org/index.php/blog/191006/neurological-complications-resulting-from-diabetes/">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://wiki.masterhpc.es/index.php/User:DawnaLogsdon71">buy cheap viagra on line</a>
<a href="https://diendan-muaban.online/member.php?u=120148-carynxdd87-html">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:08:16
<a href="http://www.viagraessale.com/#">generic viagra</a> viagra without a doctor prescription generic <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
Viagra generic <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
20 mg viagra for daily use http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra pills</a>
http://trstudiodecorators.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://dickbutkus51.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">get viagra without a prescription</a>
<a href="http://trenko.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://medicinjour.se/index.php?title=The_Gender_Information_Hole:_How_Ladies_Are_Hurt_By_Know-how_Constructed_For_Males">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://www.lesgoonies-ark.fr/forum/profile.php?id=350527">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="http://arapsong.com/index.php?action=profile;u=5213">buy generic viagra pills</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 09:05:39
Fantastic posts. Kudos!

citalopram viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">the miller firm won viagra lawsuit</a>
enlish suppliers of viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 09:03:12
Thanks a lot. I appreciate this.

alternative drug to viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
canpharm viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra erection quality</a>
Name
Troradurb, 06/09/2019 09:00:10
tit <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">online casinos</a> nqp <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">casino online slots</a>
svx <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">real money casino</a>
Name
cryncHivaartire, 06/09/2019 09:00:10
ppy <a href="https://onlinecasinogamesww.com/#">no deposit casino</a>
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 08:59:40
You actually mentioned that exceptionally well.

what happens if you mix cialis and levitra
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">prazo de validade cialis</a>
cialis ve kalp krizi
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 08:55:57
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra online</a> Viagra 20 mg best price <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra generico funciona <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
real viagra without a doctor prescription usa http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra online</a>
http://oneworkplace.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://lawyer4bankruptcy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">how much is viagra without insurance</a>
<a href="http://nevholod.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="https://it-adminio.ru/user/profile/94680">where to buy viagra online</a>
<a href="http://www.classicmovies.cn/home.php?mod=space&uid=79709&do=profile">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://mmpri.ir/member.php?u=65847-MerleChris">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 08:55:23
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy online</a> canadian pharmacies-24h <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
online pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>prescriptions online</a>
canadian pharmacies online prescriptionscanadian drugpharmacy onesourcecanadian medications listcanadian pharmacy no prescriptiononline canadian discount pharmaciescanadian pharmacies that are legitNorthwest Pharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://piedaterrerealestate.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a>
http://gubkin.city/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://yapteka.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies of canada</a>
Reviews 61841 - 61850 of 480464
First | Prev. | 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)