28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61831 - 61840 of 480465
First | Prev. | 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:32:03
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canadian pharmacies without an rx <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy cialis <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharcharmy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bizhats.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada drugs</a>
http://zipgt.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://bank-kit.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian prescription drugstore</a>
<a href="https://renegade-angel.ch/mediawiki/index.php?title=The_Right_Way_To_Locate_Low_Cost_Viagra">global pharmacy canada</a>
http://31.3.97.52/aquabots/index.php/Prime_Reasons_Why_Relationships_Break_Down
Name
Robertacism, 06/09/2019 09:30:13
Great advice. Thanks a lot.
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">online canadian pharmacy</a>
canadian prescription - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://stilistsveta.ru/2011/09/haircare/?rcommentid=274629&rerror=HEAD&rchash=5c286c6d5b54240946bea785119513b2#commentform>londondrugs waw</a> 428430d
Name
JerrodBig, 06/09/2019 09:26:47
Superb information. Cheers.

viagra edinburgh pages replies search
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">cheap soft tab viagra</a>
viagra find edinburgh pages
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>charles linskaill find viagra alerts</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 09:24:51
Whoa plenty of awesome tips!

viagra use in women
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra and uric acid stones</a>
health benefits of viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 09:24:30
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharcharmy online</a> top rated canadian pharmacies online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugstore online shopping <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
reputable canadian prescriptions online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian rx</a>
canada medication costcanada pharmaceuticals onlineorder canadian prescriptions onlineonline pharmacies mexicocanadian online pharmaciestrust pharmacy of canadaonline canadian discount pharmaciescanadian cialiscanadian prescriptions online serc 24 mgcanada medications cheap
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://deductyourtaxes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">is trust pharmacy in canada legitimate</a>
http://kiltshop.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://otelem.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals reviews</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:23:47
<a href="http://www.viagravonline.com/#">buy viagra online</a> viagra 25mg reviews <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
purchasing viagra in greece <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra tablets in india http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra online</a>
http://calidusssoftware.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://huntingtonlearningstore.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra without a preion in usa</a>
<a href="http://georgievsk.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://aurorapedia.com/Paul_Turner:_Possibly_The_Following_Mayor_Candidate_Should_Come_From_A_Print_Newsroom">buy viagra medication</a>
<a href="https://lavoroabergamo.it/index.php?action=profile;u=470720">buy viagra online</a>
<a href="https://wiki.jelly.beer/index.php?title=User:DannRti4790118">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:23:08
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra without doctor prescription</a> buy viagra without prescription online pharmacy <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra 50mg vs 100mg <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra prices near me http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://subwayzion.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://corlev.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra without prescription in the usa</a>
<a href="http://1csovmestimo.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://163.32.153.7/xoops20132/userinfo.php?uid=3973306">buy viagra medication</a>
<a href="http://www.tudienphapluat.com/index.php?title=Counterfeit_Medication_Changing_Into_Huge_Business_Worldwide">buy viagra online</a>
<a href="http://www.bbsqzzn.com/home.php?mod=space&uid=54423&do=profile&from=space">buy viagra pills online</a>
Name
SteveFaw, 06/09/2019 09:17:10
Kudos! Wonderful stuff.

potenzmittel cialis gГјnstig
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">cialis par virement</a>
can you take cialis with lexapro
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>is 40mg cialis safe</a>
Name
MerAbetryerelay, 06/09/2019 09:17:02
xzd <a href="https://buycbdoil20.com/#">cbd oil for pain</a>
klf <a href="https://buycbdoil20.com/#">hemp oil vs cbd oil</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:16:28
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy online</a> canadian rx <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian medications online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra now http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://federalforecast.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian pharcharmy</a>
http://zaist.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://newnovoch.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy uk</a>
<a href="http://big-time7.ru/user/profile/214628">canada pharmacies</a>
http://www.bitcoinapedia.com/index.php?title=New_Medication_Using_Only_A_Pc_The_Internet_And_Free_On-line_Data
Reviews 61831 - 61840 of 480465
First | Prev. | 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)