28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61811 - 61820 of 480473
First | Prev. | 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 | Next | Last
Name
JerrodBig, 06/09/2019 10:09:46
You've made your position pretty well..

dosage for viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">purchase viagra online a href</a>
how often take viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>cursor called viagra</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:09:01
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> online pharmacies canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacy canada online prescriptions <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian drug store https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://starplexsocialrewards.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada online prescriptions</a>
http://kvadroplus.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://qp-korm.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
<a href="http://35.187.232.221/Pfizer_3Q_Internet_Falls_On_Account_Of_Generics_Increased_Costs">cialis canadian pharmacy</a>
http://casashanti.us/groups/canadian-drugs-are-low-cost-but-are-they-legal-226516743/
Name
DennisHek, 06/09/2019 10:07:13
Nicely put. Thanks a lot.

buy generic viagra buy
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra without prescription cialis</a>
herbal viagra forums
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>can you buy generic viagra retail</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:05:06
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugs</a> canadian medications online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online canadian pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugstore online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacies</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://kenyabingo.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">pharmacies</a>
http://mosproekt.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://kronverkskoe.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals online</a>
<a href="http://www.continuummusicum.it/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=JimmyMace">pharmeasy</a>
https://sb2019.samweber.biz/story.php?title=canadian-online-pharmacies-2
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:04:41
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy</a> online drug store <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacies without an rx <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online prescriptions https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://reachoutandreadvt.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy onesource</a>
http://energostar.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://xn--80aaijjgxfi4bn.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
<a href="http://microsoldering.org/index.php?title=Erectile_Dysfunction_Drug_Improves_Exercise_Tolerance_In_Young_People_With_Congenital_Heart_Disease">pharmacy times</a>
http://pakforum.net/entry.php?3091-Examine-Finds-That-Big-Pharma-Fails-At-Self-policing-ED-Drug-Advertising
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:01:08
<a href="http://www.viagraessale.com/#">buy viagra online</a> Viagra 5 mg <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
generic viagra sites <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
generic viagra available http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra online</a>
http://webbybooks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://bestbusiness1.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">without prescription for valentine's day</a>
<a href="http://qsafety.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://wingpedia.org/index.php?title=Get_Viagra_Faster_On-line">buy viagra online safely</a>
<a href="http://rankan.jp/userinfo.php?uid=119814">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://wpc80.pl/The_Gender_Knowledge_Hole:_How_Women_Are_Damage_By_Technology_Built_For_Males">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Randythart, 06/09/2019 09:58:19
Nicely put, With thanks.
frau viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">http://viaonlinebuyntx.com/</a>
viagra long term side-effects
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:56:49
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra prices</a> viagra without a doctor s prescription usa <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra 50 mg price walgreens <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 50mg pills http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra tablets</a>
http://ismmmomalicozum.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://grandpropertiescayman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">cheap viagra without a prescription</a>
<a href="http://tork-club.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://wwwondi.Josh%40i.Nsult.i.ngp.a.T.l@www.club-bourse.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Micah36A33">where to buy viagra online</a>
<a href="http://www.artifact.website/186302-what-you-have-to-learn-about-kamagra">buy viagra online no prescription</a>
<a href="https://xapps.work/Perez_Of_This_Same_Brilliance_Bias">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 09:55:34
<a href="http://www.viagravonline.com/#">buy viagra</a> viagra 50mg or 100mg <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
50mg viagra vs 100mg viagra <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra levitra http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra</a>
http://netcomponent.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://gmhcartagena.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra without prescription canada</a>
<a href="http://letec.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="https://israeli-arts.com/groups/perez-of-this-identical-brilliance-bias/">buy viagra uk</a>
<a href="https://commons.thefnf.org/index.php/5_Things_You_Could_See_Or_Do_In_The_Philippines">buy viagra no rx</a>
<a href="http://unicomcard.com/home.php?mod=space&uid=1584&do=profile&from=space">buy viagra with no prescription</a>
Name
RonaldVonse, 06/09/2019 09:52:53
Kudos! Loads of posts.

<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">best 10 online canadian pharmacies</a>
canadapharmacy - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://esclaine.fr/linux-bash?unapproved=34818&moderation-hash=8813332c814beaeeb5f3b7c77c1d7295#comment-34818>prescription cost bep</a> 30dd6a7
Reviews 61811 - 61820 of 480473
First | Prev. | 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)