28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61801 - 61810 of 480477
First | Prev. | 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 | Next | Last
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 10:36:21
Wonderful forum posts, Thanks a lot.

cialis arginine interaction
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis bruciori di stomaco</a>
cialis 20 mg online kaufen
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:31:55
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online order medicine</a> canadian online pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
northwest pharmacies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
drugs for sale http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online medicine tablets shopping</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://heritagepetfoods.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">northwest pharmacy canada</a>
http://mybio-market.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://infocenterpro.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies</a>
<a href="http://yoriyorifood.com/xxxx/spacial/4900682">drugstore online</a>
http://hackermann.de/doku.php?id=tadalafil_fo_long_lasting_esults_in_bed
Name
JerrodBig, 06/09/2019 10:30:55
You suggested that fantastically.

low blood pressure viagra warning
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">pulmonary hypertension viagra</a>
viagra erectile disfunction penis
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra banner exchange</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 10:28:20
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> drugs for sale online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada drug pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy vistagra online safe http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugs for sale on internet</a>
canadian pharmacies that ship to uscanadian drugtrusted pharmacy canadacanada pharmacies accountnorth west pharmacy canadabuy vistagra online safecanadian pharmacy viagracanadian pharmacy king
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://richardlongview.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian online pharmacies legal</a>
http://intershyna.ua/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://plit-centr.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 10:28:17
Thanks a lot! Great stuff!

viagra super
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra and lasting longer</a>
reputable on-line docotrs viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra enhancements</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 10:25:12
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescriptions</a> canada medication <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canada medication pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadianpharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online prescription</a>
drugstore onlinecanadian drug storebest canadian mail order pharmaciescialis canadian pharmacycanadian pharmaceuticalsonline pharmacycanada online pharmacies legitimate
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://jcasablancasintl.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian medications 247</a>
http://bestma.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://grkc-sale.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy canada plus</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:23:39
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra generic</a> low cost viagra 50mg <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra coupons pfizer <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
buy viagra without prescription pharmacy online http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>cheap viagra</a>
http://berkshirehathawayhomeservicescharlotte.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://johnccrawford.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra available online without prescription</a>
<a href="http://msp68.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://womenofgod.org/index.php/KoryLlk13061511752/">where to buy viagra online</a>
<a href="http://yw26286.cc/home.php?mod=space&uid=54584&do=profile&from=space">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://bbs.zuojiacn.com/home.php?mod=space&uid=17070&do=profile">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:23:01
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> prescriptions online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy no prescription <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmaceuticals online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://newborn-supply.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadian online pharmacies legitimate</a>
http://ksf27.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://fishingifts.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian government approved pharmacies</a>
<a href="https://goappreciation.com/groups/viagra-could-aggravate-sleep-apnea/">rx from canada</a>
http://wiki.noqualificationsneeded.com/Repurposing_Current_Drugs_Reveals_Molecules_That_Control_Physique_Clocks
Name
Coreybumem, 06/09/2019 10:22:22
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies</a> trust pharmacy of canada <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian drugs http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacy uk delivery</a>
canada medication pharmacycanada online pharmacyrx from canadaonline pharmaciestrust pharmacy canadahow safe are canadian online pharmaciesdrugs for sale usa
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://hudsoncre.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy canada</a>
http://kuhni-stock.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://esbt74.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian prescriptions online</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 10:20:05
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmeasy</a> online pharmacies india <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharcharmy online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacy canada https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacie</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://jjbrookings.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">on line pharmacy</a>
http://newsroom24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://itsecurity.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian prescriptions online</a>
<a href="https://www.shaiyax.com/index.php?action=profile;u=494522">canada online pharmacies</a>
https://www.webbuildermn.com/wiki/index.php?title=Examine_Finds_That_Big_Pharma_Fails_At_Self-policing_ED_Drug_Promoting
Reviews 61801 - 61810 of 480477
First | Prev. | 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)