28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 93331 - 93340 of 489559
First | Prev. | 9329 9330 9331 9332 9333 9334 9335 9336 9337 9338 9339 | Next | Last
Name
cetearige, 12/08/2019 10:18:37
njn <a href="https://onlinecasinoleo.us/#">casino play</a>
gll <a href="https://onlinecasinoleo.us/#">free casino games online</a>
Name
EdwardDar, 12/08/2019 10:18:26
Useful advice. Cheers.
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">viagra from canada</a>
cheap prescription drugs online - https://www.canadianpharmacyopen.com/

[url=https://www.starktruthradio.com/?p=8628&unapproved=280513&moderation-hash=848f9f883bacea65864cbc7a559ba5e3#comment-280513]prescription price comparison kl[/url] 711afa3
Name
Robertacism, 12/08/2019 10:17:18
This is nicely said. .
<a href="https://www.safeonlinecanadian.com//">canadian pharmacy king</a>
meds online without doctor prescription - https://www.safeonlinecanadian.com/

<a href=http://sulganow.jugem.jp/?eid=2732>canadian prescription hew</a> 71de428
Name
Felipedurdy, 12/08/2019 09:45:22
Xanathars Guide To Everything
OK, so the book itself says you can play Dungeons & Dragons with the Player's Handbook, Dungeon Master's Guide and Monster Manual. As for the title, the book isn't written from Xanathar's point of view (if you don't keep up with this sort of thing, Xanathar is a title assumed by a series of beholders operating a criminal guild in Waterdeep in the Forgotten Realms - he's powerful like all beholders, but I would say that the current Xanathar is not necessarily the sharpest tool in the shed). Xanathar provides his insights” in humorous ‘notes' at various places in the book, although they are concentrated in the character options section. For example, he notes that one should always try to keep an eye on one's minions and, therefore, one should have only 10 minions, 11 tops.
It's a little on the pricey side for what you get, but Xanathar's Guide to Everything is an excellent way to upgrade your group's Dungeons & Dragons experience. The first major expansion for the fifth edition of Dungeons & Dragons will be available at Game Goblins in Little Rock, Ark. Stop by Game Goblins, located on Bowman road in west Little Rock, and chat with us aboutВ Xanathar's Guide to Everything.
It can be a little tricky to describe what Xanathar's Guide to Everything (XGtE) represents. The core of the book is a wealth of new options for building and playing Dungeons & Dragons characters, but there are also clarifications or refinements of existing rules, as well as fresh advice on encounter- and campaign-building far beyond what you would expect of a simple supplement.
Possibly the most anticipated aspect of the Xanathar's Guide to Everything expansion is the 30 subclasses introduced to the game. Xanathar's Guide to Everything is available at Game Goblins, located on Bowman Road. If you are interested in learning more about this expansion, or perhaps D&D as a beginner, stop by and learn more about our RPG guild. That trend appears to be sticking with Xanathar's Guide to Everything, the sister book to Volo's Guide to Monsters. The Xanathar is a beholder crimeboss so it's got a few opinions on those pesky heroes” always interrupting its carefully laid plans.
<a href="https://xanatharsguidepdf.club">xanathar's guide to everything sorcerer pdf</a> <a href=https://xanatharsguidepdf.live>parent directory xanathar's guide to everything pdf</a>

variant3
Name
Deshawnhib, 12/08/2019 09:44:31
Seriously loads of helpful data.
doctor prescription
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">canadian pharmacy king</a>
canada online pharmacies
<a href="https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com//">london drugs canada</a>
canadian pharmacy certified canada pharmacy online - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href="https://free-comment.com/castlerockdodgechryslerjeep.com">canadian rx Pi</a> 8430dd6
Name
Charleschics, 12/08/2019 09:44:14
With thanks! I enjoy this!
rx price comparison
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">health canada drug database</a>
online pharmacy no prescription needed
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">canada pharmacy</a>
cialis from canada - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href="http://rumahpkr.com/showthread.php?tid=9320&pid=76184#pid76184">online canadian pharcharmy Mt</a> 9e971de
Name
Keithmouts, 12/08/2019 09:44:10
Kudos. Numerous stuff.

board of pharmacy
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">canada pharmacy online</a>
northwest pharmacy canada
<a href="https://www.canadianpharmacyu.com//">canadian pharmacy drugs online</a>
canadian pharmacy viagra brandcanadian pharmaceuticals online - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5720.htm">compare rx prices Jen</a> 0dd6a71
Name
JosephHeimb, 12/08/2019 09:43:42
Kudos! Good information!
buy drugs online
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">canadian online pharmacy</a>
health canada drug database
<a href="https://www.canadianpharmacyopen.com//">canadian pharmacy</a>
canada online pharmacy - https://www.canadianwwwonlinepharmacy.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5475.htm">canada pharmaceutical online ordering Jen</a> 30dd6a7
Name
Keithmouts, 12/08/2019 09:42:09
With thanks. An abundance of postings!

online discount pharmacy
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">london drugs canada</a>
canadian prescriptions online
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">north west pharmacy canada</a>
buy medication without an rx - https://www.canadianpharmacyu.com/

<a href="http://www.sheyuan.com/goods/5569.htm">us pharmacy no prior prescription Jen</a> 0dd6a71
Name
Deshawnhib, 12/08/2019 09:40:43
Kudos, Quite a lot of forum posts!

buying drugs canada
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharcharmy</a>
aarp recommended canadian pharmacies
<a href="https://www.trustedwebpharmacy.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
prescription drug assistance - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href="http://crypto-talks.com/kak-kriptovaljuta-mozhet-sposobstvova.html?unapproved=45712&moderation-hash=5424a46a2ccaa7d59c483c9ce1ef4400#comment-45712">order prescriptions online without doctor zEs</a> 5c711af
Reviews 93331 - 93340 of 489559
First | Prev. | 9329 9330 9331 9332 9333 9334 9335 9336 9337 9338 9339 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)