28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 41 - 50 of 224705
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
g7r8p0l3, 20/04/2019 11:24:29
<a href=" https://essayservice.icu/ ">cheap essay writing service usa</a> - best custom essay writing services
college application essay service, <a href=" https://essayservice.icu/ ">best college essay writing service</a>
https://essayservice.icu/
Name
Danielfes, 20/04/2019 11:24:15
geile porno seiten
@metushinstas@

<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/beautiful-girls-in-topless/497810/images.html" title="Beautiful Girls In Topless">Beautiful Girls In Topless</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/new-selection-of-naked-girls-of-different-ages/495498/images.html" title="New Selection Of Naked Girls Of Different Ages">New Selection Of Naked Girls Of Different Ages</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/excited-nipples-of-girls/493364/images.html" title="Excited Nipples Of Girls">Excited Nipples Of Girls</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/best-amateur-photos/492485/images.html" title="Best Amateur Photos">Best Amateur Photos</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/instagram-girl-jessica-weaver-s-second-account/502930/images.html" title="Instagram Girl Jessica Weaver's Second Account">Instagram Girl Jessica Weaver's Second Account</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/naked-and-beautiful-girls-beautiful-nude-girls-part-2/490152/images.html" title="Naked And Beautiful Girls. Beautiful Nude Girls Part 2">Naked And Beautiful Girls. Beautiful Nude Girls Part 2</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/naked-and-beautiful-girls-beautiful-nude-girls-part-3/490579/images.html" title="Naked And Beautiful Girls. Beautiful Nude Girls Part 3">Naked And Beautiful Girls. Beautiful Nude Girls Part 3</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/hot-and-sexy-amateur-babes/500493/images.html" title="Hot And Sexy Amateur Babes">Hot And Sexy Amateur Babes</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/teen/beautiful-blonde-chick-jodie-gasson-pulls-on-a-see-thru-blouse-in-the-morning/494950/images.html" title="Beautiful Blonde Chick Jodie Gasson Pulls On A See Thru Blouse In The Morning">Beautiful Blonde Chick Jodie Gasson Pulls On A See Thru Blouse In The Morning</a>
<a href="http://www.gallery-dump.info/amateur/best-photos-of-sexy-girls/492225/images.html" title="Best Photos Of Sexy Girls">Best Photos Of Sexy Girls</a><a href=https://imagexport.com/rouuthw6x443/165_1000.jpg><img src="https://img163.imagexport.com/th/28291/rouuthw6x443.jpg"></a> <a href=https://imagexport.com/pg8pyvc4na6p/170_1000.jpg><img src="https://img163.imagexport.com/th/28291/pg8pyvc4na6p.jpg"></a> <a href=https://imagexport.com/pv14l2i7mhky/174_1000.jpg><img src="https://img163.imagexport.com/th/28291/pv14l2i7mhky.jpg"></a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:23:46
<a href="http://cialissi.com/#">viagra without doctor prescription</a> cialis 5 mg tab <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis 20 mg best price india <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
tadalafil generic dosage http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>buy cialis online without prescription</a>
http://walterczimmer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://windofdreams.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">generic cialis without a doctor</a>
<a href="http://iris-bulbeuses.org/forum/perso.php?mode=viewprofile&u=67101">cialis without a doctor</a>
<a href="https://bankoff.me/user/profile/202039">cialis without subscription</a>
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:22:42
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctors prescription</a> cialis comanda <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis 5mg <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis 20mg coupon http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctor prescription</a>
http://howisyourdiabetes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://statproplc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis without a doctor 25</a>
<a href="http://www.sociowiki.eu/index.php?title=User:SuzannaGrayndler">cialis without a doctor 20mg</a>
<a href="http://ksu.umutbey.com/forum/index.php?action=profile;u=545722">real cialis without a doctors prescription</a>
Name
Coreybumem, 20/04/2019 11:22:39
<a href="http://www.cialisvonline.com/#">www.cialisvonline.com</a> buy tadalafil
tadalafil 10 mg troche <a href=http://www.cialisvonline.com/#>http://www.cialisvonline.com/</a>
buy generic cialis pills http://www.cialisvonline.com/#cialis
<a href="http://deeplisten.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.cialisvonline.com/#">buy cialis without a prescription</a>
<a href="http://it-udm.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.cialisvonline.com/#">buy cialis medication</a>
Name
b0m2g9z3, 20/04/2019 11:21:47
<a href=" https://essayhelp.icu/ ">admission essay help</a> - help writing a essay
essay helpers - <a href=" https://essayhelp.icu/ ">i need help with my college essay</a>
https://essayhelp.icu/
Name
j2v3k1u9, 20/04/2019 11:20:25
<a href=" https://essaywriter.icu/ ">essay writers review</a> - professional grad school essay writers
essay writer service review - <a href=" https://essaywriter.icu/ ">online essay writer</a>
Name
Douglasscone, 20/04/2019 11:19:13
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">online pharmacies</a> northwest pharmacies online <a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a>
canadian prescription drugstore <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
drugstore online shopping http://canadianpharmacyies.com/
<a href=http://canadianpharmacyies.com/#>drugstore online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
<a href="http://madeleineholms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com#">canadian pharmacies without an rx</a>
http://medvediza.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
<a href="http://vsemoda.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyies.com/#">canadian pharmacy world</a>
<a href="http://forum.thaibetrank.com/index.php?action=profile;u=638061">pharmacy onesource</a>
https://fearl-gaming.com/index.php?action=profile;u=347131
Name
TyroneLayen, 20/04/2019 11:17:06
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor prescription</a> buy generic cialis online <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
generic for cialis <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis 20mg usage http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>tadalafil without a doctor prescription</a>
http://myhubbtech.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://versidredge.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis purchase online without prescription</a>
<a href="https://myc64.org/index.php?title=User:PabloD0006952070">cialis without a doctors prescription</a>
<a href="http://iris-bulbeuses.org/forum/perso.php?mode=viewprofile&u=67003">cialis without a doctor prescription</a>
Name
Douglasscone, 20/04/2019 11:16:42
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">pharmacies</a> canadian pharmacies that ship to us <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canada online pharmacies <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadianpharmacyusa24h is it legal http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canadian pharmaceuticals online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://airforcebuddy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com#">top rated canadian pharmacies online</a>
http://xn--80ajakmpbchrue.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://tanpro.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian drug</a>
<a href="http://www.assignmenthelpreviews.com/member.php?action=profile&uid=804584">canada medications cheap</a>
http://sajavpn.com/qna/4504
Reviews 41 - 50 of 224705
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)