28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 41 - 50 of 105783
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:21:00
<a href="http://cialisonla.com/#">Cialis prices</a> 20mg cialis lowest price <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
tadalafil 20mg tablets <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
tadalafil 10 mg http://cialisonla.com/
<a href=http://cialisonla.com/#>Cialis pills</a>
http://micronpowersupplies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonla.com
<a href="http://thecentersmail.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonla.com#">cialis without a doctor's prescription in usa</a>
http://journalavtobus.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonla.com/
<a href="http://avto.city/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonla.com/#">buy cialis online us pharmacy</a>
Name
GuestAbugs, 18/02/2019 01:19:48
<a href=" https://bkinya.me/wew-xxx-sex.html ">wew xxx sex</a> <a href=" https://bkinya.me/photo-of-big-black-dicks.html ">photo of big black dicks</a> <a href=" https://bkinya.me/black-penis-sex.html ">black penis sex</a> <a href=" https://bkinya.me/top-ten-bbw-porn-stars.html ">top ten bbw porn stars</a> <a href=" https://bkinya.me/hairy-vagina-videos-com.html ">hairy vagina videos com</a> <a href=" https://bkinya.me/sexy-naked-girls-lesbians.html ">sexy naked girls lesbians</a> <a href=" https://bkinya.me/bravo-milf-porn.html ">bravo milf porn</a> <a href=" https://bkinya.me/wives-who-love-anal-sex.html ">wives who love anal sex</a> <a href=" https://bkinya.me/young-teen- * -sex.html ">young teen * sex</a> <a href=" https://bkinya.me/experimenting-with-lesbian-sex.html ">experimenting with lesbian sex</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:19:33
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor's prescription in usa</a> cialis 5 mg <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis generico en farmacias similares <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis pills for men http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>online prescription for cialis</a>
http://tda-auto.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisonl.com/
<a href="http://goszakazdv.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisonl.com/#">buy cialis with prescription</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:18:08
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctor's prescription in usa</a> tadalafil 10 mg <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil generic dosage <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis 20mg http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctor prescription</a>
http://sd39.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
<a href="http://1wum.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialissi.com/#">cialis without a doctor 25</a>
Name
z1t9e7g5, 18/02/2019 01:17:58
<a href=" https://buyessayon.com/ ">buy essay cheap online</a>, buy custom essay
buy cheap essays online - <a href=" https://buyessayon.com/ ">buy essays cheap</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:17:24
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis without a doctor's prescription</a> cialis tadalafil 40mg <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
buy generic cialis <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis lowest price http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis purchase online without prescription</a>
http://ceramicoolbrake.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://hbm4.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">buy cialis no prescription</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:17:08
<a href="http://cialisvi.com/#">Generic cialis</a> generic cialis tadalafil uk <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cialis 5mg price walgreens <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
tadalafil generic 20mg http://cialisvi.com/
<a href=http://cialisvi.com/#>Cialis generic</a>
http://manageit724.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvi.com
<a href="http://cayugamarketplace.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvi.com#">cialis subscription</a>
http://xn--80ahmibxmefel0m.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialisvi.com/
<a href="http://pnx-spb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://cialisvi.com/#">buy tadalafil</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:16:25
<a href="http://rldta.com/#">viagra uk</a> lowest price viagra pills <a href="http://rldta.com/#">rldta.com</a>
viagra without a doctor prescription uk <a href=http://rldta.com/#>http://rldta.com/</a>
viagra canadiense http://rldta.com/
<a href=http://rldta.com/#>viagra pills</a>
http://mendocinohighway.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=rldta.com
<a href="http://bibleliving.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://rldta.com/#">buy online prescription viagra without</a>
<a href="http://m1trader.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://rldta.com/#">buy viagra germany</a>
Name
TyroneLayen, 18/02/2019 01:16:13
<a href="http://cialissi.com/#">cialis without a doctors prescription</a> cialis generic prices <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis pills 20 <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
tadalafil reviews http://cialissi.com/
<a href=http://cialissi.com/#>cialis without a doctor prescription</a>
http://wishbringer.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialissi.com
<a href="http://lunalume.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialissi.com/#">cialis without a doctor 25</a>
Name
Douglasscone, 18/02/2019 01:16:09
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">drugstore online</a> canadian online pharmacies legitimate <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmaceuticals for usa sales http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>online pharmacies canada</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://thebrooklynbiennale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada 24</a>
http://xn--63-6kch0bxhog.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://skat-satka.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canadian pharmacys</a>
Reviews 41 - 50 of 105783
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)