28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 468051 - 468060 of 480461
First | Prev. | 46801 46802 46803 46804 46805 46806 46807 46808 46809 46810 46811 | Next | Last
Name
GlennisRairm, 06/12/2018 12:25:45
<a href=https://learn.egaara.com/forums/topic/buy-ibandronic-acid-online-purchase-ibandronic-acid-online-buy-original-ibandronic-acid-online-uk/>Buy Ibandronic acid Online, purchase Ibandronic acid online, Buy Original Ibandronic acid Online Uk</a> <a href=https://forum.uplike.org/topic/buy-levothyroxine-us-pharmacy-buy-levothyroxine-online-quick-delivery-levothyroxine-in-canada-for-sale/>Buy Levothyroxine Us Pharmacy, Buy Levothyroxine Online Quick Delivery, Levothyroxine In Canada For Sale</a> <a href=https://lewebpedagogique.com/lespaysanscultives/?topic=protopic-ointment-cheap-where-to-buy-protopic-ointment-protopic-ointment-online-pharmacy-canada>Protopic Ointment Cheap, where to Buy Protopic Ointment?, Protopic Ointment Online Pharmacy Canada</a> <a href=http://retromobilephones.com/forums/topic/order-hiconcil-without-prescription-can-i-buy-hiconcil-in-canada-over-the-counter-hiconcil-amoxicillin-and-clavulanate-side/>Order Hiconcil Without Prescription, Can I Buy Hiconcil In Canada Over The Counter, Hiconcil Amoxicillin And Clavulanate Side</a> <a href=http://horseloverslife.org/forums/topic/buy-cialis-professional-online-with-echeck-buy-cialis-professional-fedex-pro-ed-pack-viagra-professional-cialis-professional-bisulphate-wiki/>Buy Cialis Professional Online With Echeck, Buy Cialis Professional Fedex, Pro ED Pack (Viagra Professional + Cialis Professional) Bisulphate Wiki</a> <a href=https://support.makeorigin.com/forums/topic/buy-leflunomide-online-from-pfizer-leflunomide-usos-umk/>Buy Leflunomide online from pfizer, Leflunomide Usos Umk</a> <a href=https://www.defarsci.org/forums/topic/buy-diamicron-online-without-prescription-buy-diamicron-online-using-paypal-diamicron-online-orders/>Buy Diamicron Online Without Prescription, Buy Diamicron online using paypal, Diamicron Online Orders</a> <a href=https://www.abagana.com/forums/topic/buy-levoxyl-now-levoxyl-for-hypothyroidism-mcg/>Buy Levoxyl now, Levoxyl For Hypothyroidism Mcg</a> <a href=https://pjbpestconsultant.com/forums/topic/buying-betnovate-buy-betnovate-online-betnovate-cream-uses-steroid/>Buying Betnovate, Buy Betnovate Online, Betnovate Cream Uses Steroid</a> <a href=http://cgclimatechange.com/forums/topic/buy-ateno-all-creditcard-accepted-order-ateno-online-paypal/>Buy Ateno all creditcard accepted, Order Ateno Online Paypal</a> http://buyamlodipine.top/ <a href=https://moronyard.com/wiki/index.php?title=Inhaler_for_bronchitis_brandsaverscoupons>inhaler for bronchitis brandsaverscoupons</a> <a href=http://www.elearnportal.de/wiki/index.php?title=Controindicazioni_pillola_sibilla_delfica_michelangelo>controindicazioni pillola sibilla delfica michelangelo</a> <a href=http://stoneagecraft.com/index.php/Angsty_teen_memes_funny_spanish>angsty teen memes funny spanish</a> <a href=http://wikimedia.org.bo/index.php?title=Kt_tape_buy_online_india>kt tape buy online india</a> <a href=http://souzoku.wiki/Eye_meaning_of_artifices>eye meaning of artifices</a> <a href=http://blockduino.org/mediawiki/index.php?title=Buy_distribution_transformers_kvasx>buy distribution transformers kvasx</a> <a href=http://skyharborapartments.win/index.php/Insomniaque_dГ©finition_larousse>insomniaque dГ©finition larousse</a> <a href=http://stoneagecraft.com/index.php/Heat_rash_on_baby's_chest_is_caved_in_chest>heat rash on baby's chest is caved in chest</a> <a href=http://95.79.54.44/wiki/index.php/Diabetes_foot_problems_sores_that_won't_heal_skin_infection>diabetes foot problems sores that won't heal skin infection</a> <a href=https://wiki.hvacrealm.com/index.php?title=Krylon_stained_glass_paint_hobby_lobby>krylon stained glass paint hobby lobby</a> <a href=http://114.71.1.161/index.php?title=Visual_aids_for_learning_free_sequences_for_lora&action=submit>visual aids for learning free sequences for lora</a> <a href=http://www.harrika.fi/wiki/index.php?title=Candida_skin_rash_causes>candida skin rash causes</a> <a href=https://wikis.ala.org/rusa/ets/index.php?title=Buy_night_splints_online_filmek>buy night splints online filmek</a>
Name
DouglasValse, 06/12/2018 12:22:50
5 mg cialis daily use
<a href=http://cialismsnntx.com/>buy cialis online</a>
en la farmacia venden cialis
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis online</a>
Name
GlennisRairm, 06/12/2018 12:20:03
<a href=https://medport.in/forums/topic/order-leflunomide-trial-leflunomide-imodium-together/>Order Leflunomide trial, Leflunomide Imodium Together</a> <a href=http://esact.ch/lucien/forums/topic/buy-diclozip-online-with-paypal-in-canada-buy-diclozip-without-rx-diclozip-and-lactation/>Buy Diclozip online with paypal in canada, Buy Diclozip Without Rx, Diclozip And Lactation</a> <a href=http://ir.hooray.in/forums/topic/buy-advair-online-advair-buy-usa-buy-advair-diskus-delaware/>Buy Advair Online, Advair Buy usa, Buy Advair Diskus Delaware</a> <a href=http://hshmtcmn.com/?topic=buy-ebixa-us-best-place-to-buy-ebixa-canada>Buy Ebixa Us, Best Place To Buy Ebixa Canada</a> <a href=http://www.thesilentwest.com/forums/topic/buy-cheap-black-cialis-online-black-cialis-online-deal/>Buy Cheap Black Cialis Online, Black Cialis Online Deal</a> <a href=http://fatlossfam.com/forums/topic/reliable-place-to-buy-fluticasone-ointment-where-to-buy-fluticasone-ointment-fluticasone-ointment-pill/>Reliable Place To Buy Fluticasone Ointment, Where To Buy Fluticasone Ointment?, Fluticasone Ointment Pill</a> <a href=https://www.apsychicspace.co.uk/?topic=where-to-buy-symbicort-buy-symbicort-montpelier>Where To Buy Symbicort?, Buy Symbicort Montpelier</a> <a href=https://bfv.website/forums/topic/buy-latisse-us-latisse-generic-pricing-strategy/>Buy Latisse Us, Latisse Generic Pricing Strategy</a> http://buyamlodipine.top/ <a href=http://blockduino.org/mediawiki/index.php?title=Copd_symptoms_pictures>copd symptoms pictures</a> <a href=http://www.battleactsmain.ca/wiki/Entel_internet_ilimitado_plan>entel internet ilimitado plan</a> <a href=https://metrofood-wiki.foodcase-services.com/index.php?title=Sepsis_criteria_coding>sepsis criteria coding</a> <a href=http://wiki.travelmanitoba.com/index.php/Free_transformers_3_movie_download>free transformers 3 movie download</a> <a href=https://cloud.physik3.gwdg.de/wiki_cart/index.php/Colitis_treatment>colitis treatment</a> <a href=http://wikidoner.com/index.php?title=Calo_spa_louisville_ky_reviews_of_movies>calo spa louisville ky reviews of movies</a> <a href=https://www.natal.wiki.br/index.php/Where_can_i_buy_a_gamecube_systems>where can i buy a gamecube systems</a> <a href=http://shieldsclass.com/mw/index.php/Magnesium_on_the_skin>magnesium on the skin</a> <a href=https://rescuetraining.de/index.php?title=Best_toys_2016_parents_magazine&action=submit>best toys 2016 parents magazine</a> <a href=https://wiki.hvacrealm.com/index.php?title=Actavis_pharmaceuticals_inc>actavis pharmaceuticals inc</a> <a href=http://shieldsclass.com/mw/index.php/Places_to_buy_preschool_supplies>places to buy preschool supplies</a> <a href=http://www.interrai-pedia.nl/index.php/Anaconda_montana_lodging>anaconda montana lodging</a>
Name
Douglasscone, 06/12/2018 12:19:43
<a href="http://viagraiy.com/#">viagra canada</a> extenze or viagra <a href="http://viagraiy.com/#">viagraiy.com</a>
viagra daily mskcc <a href=http://viagraiy.com/#>http://viagraiy.com/</a>
Viagra 5 mg http://viagraiy.com/
<a href=http://viagraiy.com/#>where can i buy viagra</a>
http://lexlaw.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraiy.com
<a href="http://inverzia.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://viagraiy.com/#">generic viagra without prescriptions</a>
<a href="http://irobot66.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://viagraiy.com/#">buy viagra germany</a>
Name
Joannluche, 06/12/2018 12:19:34
<a href=http://www.kowale.biuro.gda.pl/forums/topic/enalapril-cheap-fedex-delivery-enalapril-expiration/>Enalapril cheap fedex delivery, Enalapril Expiration</a> <a href=http://www.raglannaturally.co.nz/forums/topic/buy-amoxicillin-tablets-usa-online-amoxicillin-tablets-and-thyroid/>Buy Amoxicillin Tablets Usa Online, Amoxicillin Tablets And Thyroid</a> <a href=http://chodainavi.com/forums/topic/buy-torsemide-online-pharmacy-torsemide-tablets-generic/>Buy Torsemide Online Pharmacy, Torsemide Tablets Generic</a> <a href=https://ahitto.com/index.php/forums/topic/buy-namenda-fast-deliery-namenda-without-a-rx/?lang=en>Buy Namenda Fast Deliery, Namenda Without A Rx</a> <a href=http://www.sciamanesimo-tolteco.it/forums/topic/purchase-latisse-online-purchase-latisse-cod-latisse-how-long-before-results/?lang=en>purchase Latisse online, Purchase Latisse Cod, Latisse How Long Before Results</a> <a href=https://mazmazone.com/forums/topic/buy-cash-delivery-lotrisone-where-to-buy-lotrisone-buy-lotrisone-with-echeck/>Buy cash delivery Lotrisone, where to Buy Lotrisone?, Buy Lotrisone With Echeck</a> <a href=https://demos.launchimp.com/100BMOC/forums/topic/buy-inderide-online-fedex-buy-inderide-no-prescription-inderide-online-overnight/>Buy Inderide online fedex, Buy Inderide No Prescription, Inderide Online Overnight</a> <a href=http://www.vrkdietforum.com/forums/topic/buy-ondansetron-online-usa-cheap-ondansetron-free-delivery-ondansetron-odt-4-mg-tab-sand/>Buy Ondansetron Online Usa, Cheap Ondansetron Free Delivery, Ondansetron Odt 4 Mg Tab Sand</a> <a href=http://www.yolowebdesign.uk.com/forums/topic/cheap-calabren-free-delivery-tapering-off-calabren/>cheap Calabren free delivery, Tapering Off Calabren</a> <a href=https://forum.uplike.org/topic/amoxicillin-order-mastercard-buy-amoxicillin-us-pharmacy-avelox-allergy-and-amoxicillin-500mg-capsules/>Amoxicillin Order Mastercard, Buy Amoxicillin Us Pharmacy, Avelox Allergy And Amoxicillin 500mg Capsules</a> http://buyamlodipine.top/ <a href=http://familyandcancer.com/forums/topic/pflaster-englisch-deutsch-google-%EF%BF%BDbersetzer-deutsch/>Buy Female Viagra Iowa</a><a href=http://wiki.canaima.softwarelibre.gob.ve/index.php/Buy_1000_twitter_followers_cheapoair>buy 1000 twitter followers cheapoair</a><a href=http://neo900.org/w/index.php?title=Cooking.com_recipe_of_the_day_tastefully_simple>cooking.com recipe of the day tastefully simple</a><a href=http://shieldsclass.com/mw/index.php/Sertraline_hcl_100mg_tab_side_effects>Buy Starlix New Mexico</a><a href=http://www.ekizceliler.com/wiki/Dog_arthritis_symptoms_hipster>dog arthritis symptoms hipster</a><a href=http://neo900.org/w/index.php?title=Exercise_bilateral_sacroiliitis_radiology_regional_winkler>exercise bilateral sacroiliitis radiology regional winkler</a><a href=http://bestwaifu.com/index.php?title=Impotenza_vent_anni_according_to_jim_dailymotion_downloader>impotenza vent anni according to jim dailymotion downloader</a><a href=http://www.lughainstitute.org/forums/forum/which-african-language-would-you-buy-stock-in-and-why/>is delta stock worth buying</a>
Name
TyroneLayen, 06/12/2018 12:17:01
<a href="http://cialissv.com/#">cheap cialis without a doctors prescription</a> cialis 20 mg best price india <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis tablets australia <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis 20 mg price http://cialissv.com/
<a href=http://cialissv.com/#>cialis without a doctor's prescription</a>
http://betcoupon.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissv.com/
<a href="http://navicom.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissv.com/#">cialis without a doctor preion</a>
Name
Ralphfak, 06/12/2018 12:15:01
cialis 10 opiniones
<a href=http://cialismsnntx.com/>cialis online</a>
cialis and food intake
<a href="http://cialismsnntx.com/">buy cialis online</a>
Name
Stevenmek, 06/12/2018 12:14:09
can you drink on viagra
<a href=http://viagrawithoutdoctorntx.com/>viagra without prescription</a>
viagra chemical name
<a href="http://viagrawithoutdoctorntx.com/">generic viagra without a doctor prescription</a>
Name
Douglasscone, 06/12/2018 12:11:52
<a href="http://viagraiy.com/#">cheap viagra</a> viagra prices <a href="http://viagraiy.com/#">viagraiy.com</a>
viagra pills for women <a href=http://viagraiy.com/#>http://viagraiy.com/</a>
Viagra 20mg http://viagraiy.com/
<a href=http://viagraiy.com/#>online viagra</a>
http://lennon-family.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraiy.com
<a href="http://nautilus-footwear.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://viagraiy.com/#">how can i buy viagra without seeing a doctor</a>
<a href="http://rustabak.com/bitrix/rk.php?goto=http://viagraiy.com/#">buy generic viagra pills</a>
Name
TyroneLayen, 06/12/2018 12:11:09
<a href="http://cialisonl.com/#">cialis without a doctors prescription</a> cialis 5mg <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
cialis side effects <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
cialis pills for men http://cialisonl.com/
<a href=http://cialisonl.com/#>cialis without a doctor's prescription</a>
http://buydirectrewards.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
<a href="http://yorkvet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://cialisonl.com/#">generic cialis without a doctor</a>
Reviews 468051 - 468060 of 480461
First | Prev. | 46801 46802 46803 46804 46805 46806 46807 46808 46809 46810 46811 | Next | Last
 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)