28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 69841 - 69850 of 489560
First | Prev. | 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 | Next | Last
Name
EnduntyEstapy, 07/09/2019 08:01:39
cfl <a href="https://casinogamesww.com/#">casino play</a> doj <a href="https://casinogamesww.com/#">best online casinos</a>
qyn <a href="https://casinogamesww.com/#">online casinos</a>
Name
Douglasscone, 07/09/2019 08:00:35
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra</a> viagra pills for women <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra 20mg generic <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra levitra lawsuits http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra</a>
http://chaid.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://doctorsoncallflorida.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra without a script</a>
<a href="http://avtoservis-khabarovsk.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy generic viagra online</a>
<a href="http://habboforumzone.altervista.org/member.php?action=profile&uid=190560">buy viagra online safely</a>
<a href="https://www.lolige8.info/home.php?mod=space&uid=235903&do=profile&from=space">buy viagra online cheap</a>
<a href="http://wiki.kennynow.com/index.php?title=User:Thad3691039">buy cheap viagra coupon</a>
Name
Coreybumem, 07/09/2019 07:58:34
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">prescriptions online</a> canadian pharmacy cialis <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
drugstore online canada <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
north west pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacy</a>
online pharmacy canadadrugstore online shopping reviewsthe best canadian online pharmaciescanada drugstrust pharmacy canadacanadian pharmacies that are legitcanada online pharmacycanada medication pharmacynorthwest pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://paperartiste.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian drug</a>
http://polceny-dv.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://bezrozetki.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">buy viagrow</a>
Name
JerrodBig, 07/09/2019 07:56:30
Regards! Plenty of forum posts!


viagra lawsuit information
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
silagra vs viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>can viagra be taken by women</a>
Name
Coreybumem, 07/09/2019 07:55:49
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> online pharmacies in usa <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy times <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadianpharmacyusa24h http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacies legitimate</a>
canadian cialiscanada online pharmaciescanadian pharmacy worldbest canadian mail order pharmaciesprescriptions from canada withoutcandida viagramost reliable canadian online pharmacies
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://warmwise.mobi/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies-24h</a>
http://xn-----7kcbgakpo5cngd2ane2a2l.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://auto-tim.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy world</a>
Name
Randythart, 07/09/2019 07:55:40
Regards, Great information!
antacid viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">viagra for uk</a>
viagra s
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
Coreybumem, 07/09/2019 07:55:22
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescription</a> drugstore online india <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian viagra <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmaceuticals stocks http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>trusted pharmacy canada</a>
canada online pharmacies for mencanada pharmaceuticals onlinenorth west pharmacies canadacanadian viagracanada drugs online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://web-investigator.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian government approved pharmacies</a>
http://basketfood.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://az51.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">rx from canada</a>
Name
Coreybumem, 07/09/2019 07:55:22
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> drugs for sale deep web <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy canada online prescriptions <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies</a>
canadian medications by mailcanadian medicationsorder canadian prescriptions onlinecanada medication costcanadian pharmacyscanada rxcanadian pharcharmy online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://kdcsolarcam.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canada medication</a>
http://lapochka-shop.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://ostrov-s.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada rx</a>
Name
Coreybumem, 07/09/2019 07:54:11
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy online</a> drugs for sale in uk <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
online pharmacies legitimate <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
how safe are canadian online pharmacies http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada pharmacy online</a>
canadian online pharmacies legitimateonline pharmacy canadaonline pharmaciespharmacy canada bestcanadian prescriptions online
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://soil-screeners.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies</a>
http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://insite-d.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">the best canadian online pharmacies</a>
Name
RonaldVonse, 07/09/2019 07:53:48
You actually explained that really well!
<a href="https://www.canadianonlinepharmacytrust.com//">canadian pharmacy online</a>
online canadian pharcharmy - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://s480747971.websitehome.co.uk/?page_id=68&unapproved=18237&moderation-hash=15e2d82af0efa2dfd02710d0e3ba2ec4#comment-18237>online canadian pharmacies bob</a> 5c711af
Reviews 69841 - 69850 of 489560
First | Prev. | 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)