28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 70061 - 70070 of 489560
First | Prev. | 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 | Next | Last
Name
Douglasscone, 07/09/2019 04:14:16
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmaceuticals online</a> northwest pharmacies <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian medications online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
online prescription https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine shopping</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://computationuniverse.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canadianpharmacyusa24h</a>
http://alaton-m.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://nevadetal.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada medication</a>
<a href="http://www.masters-of-fun.de/index.php?site=profile&id=278331">canada rx</a>
http://bbs.babuyu.com/home.php?mod=space&uid=1142650&do=profile&from=space
Name
Douglasscone, 07/09/2019 04:13:47
<a href="http://www.viagravonline.com/#">viagra 100mg</a> Viagra pills <a href="http://www.viagravonline.com/#">viagravonline.com</a>
viagra 20 mg dosage <a href=http://www.viagravonline.com/#>http://www.viagravonline.com/</a>
viagra generico funciona http://www.viagravonline.com/
<a href=http://www.viagravonline.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://3vps.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravonline.com
<a href="http://talent2025.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagravonline.com/#">viagra without perscription</a>
<a href="http://podberi-shto.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagravonline.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://bbs.fytxonline.com/home.php?mod=space&uid=1939136&do=profile&from=space">buy viagra pills</a>
<a href="http://mangcacuoc.com/forum/profile.php?id=482860">buy viagra</a>
<a href="http://www.desideriovalerio.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MauraBetti">buy viagra online best price</a>
Name
EdwardDar, 07/09/2019 04:13:04
Thanks a lot! I appreciate this.
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canadian pharmacy</a>
best non prescription online pharmacies - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://www.gozdeancel.com/?page_id=7&unapproved=150925&moderation-hash=c563f8a036e36614b2526d7c02164af7#comment-150925>online canadian pharcharmy unaw</a> 11afa39
Name
Coreybumem, 07/09/2019 04:13:02
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online prescriptions</a> online canadian pharmacies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmaceuticals companies <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada pharmaceuticals online http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online prescription</a>
trust pharmacy of canadadrugs for sale on internetcialis canadian pharmacycanada medication pricesonline pharmaciespharmacy canada online prescriptions
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://upsbrown.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy no prescription</a>
http://xn----7sbqlrjcqphpf.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://superron.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies online</a>
Name
Robertacism, 07/09/2019 04:12:22
Beneficial content. Regards.
<a href="https://canadianpharmaciescubarx.com//">canada pharmaceuticals online</a>
canada drug prices - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://motiveacademy.ru/fullness/delai-chto-lubish.html?unapproved=13402&moderation-hash=6cbddc2548be24593b4cbea5f7d5a828#comment-13402>best canadian prescription prices pymn</a> 71de428
Name
Douglasscone, 07/09/2019 04:08:41
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine tablets shopping</a> canada drugs online <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
pharmacies https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online medicine to buy</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://luxuryrentalslongislandcity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy canada</a>
http://porolono.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://eurosvet21.com/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada viagra</a>
<a href="http://haedongacademy.org/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcanadianpharmacyonli.com%2Forder-ed_medium_pack-online-en.html%3Eed+medium+pack+generic%3C%2Fa%3E">canadian drug store</a>
http://www.google.co.vi/url?q=http://ukcanadianpharmacy.com/
Name
Coreybumem, 07/09/2019 04:07:40
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a> canadian pharmaceuticals companies <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy cialis <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
north west pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>reputable canadian prescriptions online</a>
canadian pharmacy online 24canada vagrabest canadian pharmacypharmacy canada bestcanada viagranorthwest pharmacies mail order
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://daphnekatz.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals for usa sales</a>
http://itland.com.ua/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://energiya-shop.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">cialis from canada</a>
Name
DennisHek, 07/09/2019 04:07:10
Superb knowledge. Thanks!

what is better cialis or viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
husband takes viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra purchase uk</a>
Name
JerrodBig, 07/09/2019 04:03:49
With thanks, I appreciate this.

natural viagra cialis
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">expired date viagra</a>
viagra for womenhot
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>l-arginine vs viagra</a>
Name
Douglasscone, 07/09/2019 04:03:24
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra</a> viagra 50mg price walmart <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
generic for viagra at walmart <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra 50mg pills http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra pills</a>
http://couturetv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://risingstarradio.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">canada pharmacy viagra without script</a>
<a href="http://fresimosushi.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://www.malosh.net/UserProfile/tabid/43/UserID/670756/Default.aspx">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="https://www.dangeroussports.com/forum/profile.php?id=257656">buy cheap viagra on line</a>
<a href="https://deblaasbalgen.nl/?p=683889">buy viagra delhi</a>
Reviews 70061 - 70070 of 489560
First | Prev. | 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)