28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 61321 - 61330 of 480485
First | Prev. | 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 | Next | Last
Name
Coreybumem, 06/09/2019 21:59:48
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a> online canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian rx world pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada medications cheap http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>prescription drugs without prior prescription</a>
is trust pharmacy in canada legitimateonline pharmacies tech schoolbuy vistagra online safecanada online pharmacies for menpharmacy onesourcecanadian prescription drugstorecialis canadian pharmacypharmacy timescanada rxdrugs for sale on internet
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://marksdailyapple.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
http://atiko24.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://pro-balans.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy king</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 21:50:27
With thanks. Quite a lot of tips!


viagra lymphoma contraindicated
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
viagra substitute business opportunities
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra light cover</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 21:49:47
Many thanks! An abundance of material.


hydrochlorothiazide contradict viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra overnight deliver western union</a>
cialis online compare discount viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>buy viagra online safe</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 21:48:44
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy viagra <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
no 1 canadian pharcharmy online <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
north west pharmacies canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online canadian pharmacies</a>
discount canadian pharmaciesonline pharmacies tech schoolgood canadian online pharmaciestrusted pharmacy canada scamdrugstore onlinecanada drugs onlinecanada online pharmacies surreyorder canadian prescriptions onlinecanada medications information
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://tilneyorm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">prescription drugs without prior prescription</a>
http://fresimosushi.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://imx.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 21:48:33
<a href="http://www.viagraessale.com/#">buy viagra</a> viagra 20mg directions <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
generic viagra for daily use <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
low cost viagra 150 mg http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra</a>
http://consilientagriculture.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://madeforwebmovies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra usa without a preion</a>
<a href="http://baby-fashion.ua/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://bongdapluz.com/bongdaso/profile.php?id=250571">buy viagra medication</a>
<a href="https://weegiepedia.co.uk/wiki/index.php/My_ED_Diary">buy viagra online</a>
<a href="http://blzjc.com/story3449838/buy-brand-viagra-online-australia">buy viagra pills online</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 21:48:15
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">online medicine to buy</a> canadian pharcharmy <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies legitimate <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
international pharmacy https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>medicine online order</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://wblsblackhistory.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy near me</a>
http://letec.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://solo.kz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacy canada</a>
<a href="http://wetechtys.com/index.php/New_Jersey_Man_Charged_With_Smuggling_And_Dispensing_Misbranded_Medication">canada viagra</a>
http://www.google.cl/url?q=http://viagrawwithoutdoctor.com/
Name
Douglasscone, 06/09/2019 21:47:38
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagra prices</a> viagra daily use <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra vs viagra professional <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra pills 100 mg http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra tablets</a>
http://clearingthewayhamilton.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://thesilentcrusade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">without a prescription brand viagra</a>
<a href="http://tradeltd.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="https://forum.warlordsawakening.com/index.php?action=profile;u=83840">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://54.212.40.231/index.php/Examine:_Viagra_Can_Harm_Eyesight_Permanently">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://eagletv.net/index.php?action=profile;u=33190">buy viagra delhi</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 21:46:54
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">medicine online shopping</a> pharmacy canada online prescriptions <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy near me <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian prescription drugstore http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online order medicine</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://precisiontillage.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian prescriptions online</a>
http://modadir.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://xn--80aaalipdedbjvft6at.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canada online pharmacies</a>
<a href="http://31.3.97.52/aquabots/index.php/The_Right_Way_To_Cure_ED_Naturally">canadian pharmacies online</a>
http://35.187.232.221/Europe_Is_The_Second_Largest_Market
Name
RonaldVonse, 06/09/2019 21:43:12
Terrific material. Many thanks!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy king</a>
pharmacy price comparison - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://www.halteverbot-hamburg.de/2017/01/21/alte-von-umzug-bedroht-aeltere-menschen-stehen-kuenftig-unter-um-zugzwang/#comment-366785>prescription drugs without doctor approval tize</a> 6a71dd2
Name
Coreybumem, 06/09/2019 21:42:40
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada online pharmacy</a> canadian pharmacy king <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacies-24h <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
northwestpharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada medications information</a>
canadian online pharmacies reviewspharmacy near mecanadianpharmacyusa24hdrugstore online reviewsonline pharmacies of canadais trust pharmacy in canada legitimatenorthwest pharmacies mail order
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://survey-uls.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://xn--80aalfydifjsg0a7j.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://autolombards.net/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmaceuticals nafta</a>
Reviews 61321 - 61330 of 480485
First | Prev. | 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)