28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 48931 - 48940 of 468044
First | Prev. | 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 20:40:56
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">online viagra</a> viagra without a doctor prescription in usa <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
Viagra lowest price <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
daily viagra use for bph http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra on line</a>
http://mentalhealthparityadvisors.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://theprojectdaily.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra pills without prescription</a>
<a href="http://legal.run/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="https://www.coimbatoreliving.com/user/profile/105707">buy viagra uk</a>
<a href="http://50.116.50.64/index.php/Viagra_Has_A_Shocking_Impact_On_Cancer_And_Could_Save_Hundreds_Of_Lives">buy viagra no rx</a>
<a href="http://bbs.4765.com/home.php?mod=space&uid=1682863&do=profile&from=space">buy viagra with no prescription</a>
Name
RonaldVonse, 06/09/2019 20:35:06
Thanks. Loads of posts.

<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacies</a>
meds online without doctor prescription - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://chooran.net/?p=748&unapproved=24700&moderation-hash=6ff5bb233490e20b255247377471d0b1#comment-24700>canadianpharmacyservice.com Er</a> 711afa3
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 20:31:47
You've made your stand quite well..

que reacciones tiene la pastilla cialis
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
cialis diário melhor preço
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>cialis kainos</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 20:31:22
<a href="https://viagravipsale.com/#">viagra generic</a> buy viagra without prescription online pharmacy <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra 50mg tab <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
american viagra or cialis https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>cheap viagra</a>
http://militaryhamptonroads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://couponsavingsclub.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">viagra for sale without a prescription</a>
<a href="http://medperiscope.ru/bitrix/rk.php?goto=https://viagravipsale.com/#">buy cheap viagra in canada</a>
<a href="http://eternalmonolith.info/Guide_For_Urged_SSRI_Use_And_Common_Negative_Effects">buy cheap viagra no prescription</a>
<a href="http://sasamean.com/anon/4220">buy cheap viagra on line</a>
<a href="http://prilavok63.ru/user/profile/191847">buy viagra delhi</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 20:30:38
Many thanks! An abundance of postings!


maximum dosage viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
viagra placard
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 20:28:31
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">on line pharmacy</a> canadian prescriptions online serc 24 mg <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
viagra canadiense <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian discount pharmacies in ocala fl http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian prescriptions online</a>
canada pharmacies accountdrugs for sale in mexicocanadian medications onlinedrugstore online reviewscanadian pharmacy cialiscanada medication pharmacycanada online pharmaciesdrugs for sale onlinebuy viagra usacanadian pharmaceuticals for usa sales
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://fattyjones.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">northwest pharmacies online</a>
http://esosh11.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://xn------7cdbmi6aabt3bbs7a1a7gqc.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian rx</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 20:26:57
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra without doctor prescription</a> Viagra great britain <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
generic for viagra dosage <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 50mg pills http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>sildenafil 100mg</a>
http://yslo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://rubberstamping.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra without prescription online</a>
<a href="http://ffbeer.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra usa</a>
<a href="https://www.940087.com/space-uid-265374.html">buy viagra uk</a>
<a href="https://w88homepage.com/w88/profile.php?id=196494">buy viagra no rx</a>
<a href="https://glffs.com/user/profile/8806">buy viagra with no prescription</a>
Name
Wenioniabratt, 06/09/2019 20:26:05
mse <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">free casino</a>
Name
Randythart, 06/09/2019 20:22:05
This is nicely said! !
why do men want viagra
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">cuba gooding viagra commercial</a>
viagra testimontials
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>took propecia now need viagra</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 20:21:43
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online</a> canada pharmacy online <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy world <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
buy viagra usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>online pharmacy</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://docquiz.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">canadian rx</a>
http://itpanda-promo.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://1c-mssoft.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugs for sale</a>
<a href="http://f.youkia.com/ahdgbbs/ahdg/home.php?mod=space&uid=2267829&do=profile&from=space">prescriptions from canada without</a>
http://totalnabiologia.org/index.php?action=profile;u=3345087
Reviews 48931 - 48940 of 468044
First | Prev. | 4889 4890 4891 4892 4893 4894 4895 4896 4897 4898 4899 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)