28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 70601 - 70610 of 489559
First | Prev. | 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 | Next | Last
Name
Coreybumem, 06/09/2019 17:56:30
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">canada pharmacy</a> buy viagra usa <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian prescription drugstore <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacies shipping to usa http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacy</a>
canadian online pharmacycanadian pharmacies stendracanada online pharmacies surreycanadian online pharmacies reviewsdrugs for sale usacanadian online pharmaciestrusted pharmacy canada scam
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://gemorigin.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy times</a>
http://czpp.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://adadaremont.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian medications by mail</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 17:55:26
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">international pharmacy</a> buy viagra 25mg <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy canada plus <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian prescription drugstore http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>pharmacies</a>
pharmacy canadacanada pharmacies accountbuy viagra nowcanadian pharmacycanadian pharmacy viagralegitimate canadian mail order pharmaciesdrugs for sale in canadacanadian pharmacies-24hpharmacy canada online prescriptionscanadian drugs
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://jefflevinson.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">Canadian Pharmacy USA</a>
http://algotex.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://irobot66.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacies online prescriptions</a>
Name
Robertacism, 06/09/2019 17:54:07
Good forum posts. Many thanks!
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy world</a>
canadian pharmacy drugs online - https://canadianpharmaciescubarx.com/

<a href=http://www.apkvhetoosten.nl/?page_id=33&unapproved=387724&moderation-hash=74117098a842186607bffc46e0f5587e#comment-387724>canadian pharmacies shipping to usa erab</a> 7_86847
Name
JerrodBig, 06/09/2019 17:52:33
Seriously quite a lot of fantastic advice.

personel storys viagra
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">viagra dependency</a>
viagra online store
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>get viagra on internet</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 17:48:50
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra 100mg</a> viagra levitra lawsuits <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra without a doctor prescription uk <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra prices 2018 http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
http://designideasltd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://westcoast-consulting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without prescriptions</a>
<a href="http://futbolki-modern.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy viagra germany</a>
<a href="http://qurandata.com/index.php?title=Best_Of_HITESH_PARIKH">buy viagra online us pharmacy</a>
<a href="http://wiki.syracuseinprint.com/index.php?title=The_Gender_Knowledge_Hole:_How_Girls_Are_Damage_By_Technology_Constructed_For_Men">buy viagra us pharmacy</a>
<a href="https://rahaayee.org/index.php/Shifting_To_Thailand._Helpful_Suggestions">buy generic viagra pills</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 17:48:17
<a href="https://viagravipsale.com/#">buy viagra online</a> viagra pills definition <a href="https://viagravipsale.com/#">viagravipsale.com</a>
viagra cost walmart <a href=https://viagravipsale.com/#>https://viagravipsale.com/</a>
generic viagra for daily use https://viagravipsale.com/
<a href=https://viagravipsale.com/#>viagra online</a>
http://mmfs.solutions/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagravipsale.com
<a href="http://ozark1.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://viagravipsale.com/#">generic viagrawithout prescriptions</a>
<a href="http://nevvod.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://viagravipsale.com/#">buy viagra cheap</a>
<a href="http://wpc80.pl/How_To_Scale_Back_Headaches_When_Taking_Viagra">buy viagra pills</a>
<a href="http://ts-encyclopedia.theosophy.world/index.php/Research:_Viagra_Can_Injury_Eyesight_Completely">buy viagra</a>
<a href="http://pakcarclub.com/entry.php?1669-Australia-To-Germany-The-final-word-4x4-Highway-Trip-Adventure">buy viagra online best price</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 17:46:05
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacy canada</a> canadian pharmacies stendra <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
trust pharmacy canada http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canada online pharmacies for men</a>
canada drugrx from canadadrugstore online reviewspharmacy canada 24canada medicationbuy viagra online usaaarp recommended canadian pharmaciescanadian medications listonline canadian pharmaciespharmacy canada
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://garygroupinteractive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian prescriptions online serc 24 mg</a>
http://pin-g.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://softlist.biz/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">drugstore online india</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 17:43:29
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">medicine online shopping</a> pharmacies shipping to usa <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
northwest pharmacies online https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>online order medicine</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://midcountryfinancial.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada drugs</a>
http://xn--80acmmjhixjafjde1m.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://100service.ru/bitrix/rk.php?goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian prescription drugstore</a>
<a href="http://www.google.rw/url?q=http://canadianpharmacyonl.com/">global pharmacy canada</a>
http://btcasino.net/forum/profile.php?id=483585
Name
Randythart, 06/09/2019 17:43:12
Superb facts, Kudos!
is viagra safe with depresion medication
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">6 free sample viagra</a>
amish viagra usage
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Name
SteveFaw, 06/09/2019 17:38:46
Thank you! Fantastic stuff.

artikel cialis
<a href="http://ciaonlinebuyntx.com/">http://ciaonlinebuyntx.com/</a>
cialis antibiotico
<a href=http://ciaonlinebuyntx.com/>cialis forum experience</a>
Reviews 70601 - 70610 of 489559
First | Prev. | 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)