28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 70741 - 70750 of 489560
First | Prev. | 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 14:27:54
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacie</a> pharmacy canada <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
pharmacie <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada drug https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>pharmacies shipping to usa</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://aspiri.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">pharmacy uk</a>
http://azarini.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://rating-hirurgov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canada pharmacies</a>
<a href="https://www.automotiveinfo.com.au/blog/24/how-your-diet-can-influence-your-love-life/">international pharmacy</a>
https://www.hoerparadies.de/wiki/Cialis_Cialis_Cialis_Online
Name
JerrodBig, 06/09/2019 14:27:19
Kudos, Ample facts.


viagra and poppers
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">natural viagra or other substitute</a>
viagra cxheap
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Coreybumem, 06/09/2019 14:26:52
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy uk</a> canada medication prices <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
best canadian pharmacy <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canadian pharmacies without an rx http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>drugs for sale</a>
pharmacy canada bestno 1 canadian pharcharmy onlinenorthwest pharmacy canadacanadian rx world pharmacypharmacy canada 24canada pharmacies online prescriptionsonline canadian pharmacycanadian medications onlinecanadian pharmacy
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://odiproducts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">most reliable canadian pharmacies</a>
http://topsantehnik.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://chaogov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">prescriptions from canada without</a>
Name
EdwardDar, 06/09/2019 14:24:23
Thanks a lot. A good amount of data!

<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">ed meds online without doctor prescription</a>
canadian pharma companies - http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/

<a href=http://tntcustomequipment.com/archives/1?unapproved=1446&moderation-hash=09b5266c50093244a211b6b6a477016c#comment-1446>overseas pharmacy forum Dix</a> 645c711
Name
Douglasscone, 06/09/2019 14:24:12
<a href="http://www.viagraessale.com/#">online viagra</a> extenze or viagra <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra 50mg vs 100mg <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 25mg http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra on line</a>
http://rootcanaldoctor.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://mynetlabel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">viagra without presciption</a>
<a href="http://hcube.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="https://moronyard.com/wiki/index.php?title=User:Alyce9409628307">buy viagra medication</a>
<a href="https://www.ruizher.com/home.php?mod=space&uid=354&do=profile&from=space">buy viagra online</a>
<a href="https://wiki.retrocomp.net/index.php/User:IndianaGarth0">buy viagra pills online</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 14:22:26
You actually mentioned that exceptionally well!

viagra handshake
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
cheapest viagra in the usa
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>cheap genaric viagra kamagra</a>
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 14:19:51
Awesome material, Thanks.

cialis price drugstore.com
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
is cialis legal in australia
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>does cialis have side effects</a>
Name
Robertacism, 06/09/2019 14:19:22
You said it very well..
<a href="http://canadianpharmacyntv.com//">online pharmacies</a>
online drugstore - https://www.canadianonlinepharmacytrust.com/

<a href=http://thietkenhadep.vn/index/news/id/915/Gan-ket-phong-an-va-phong-khach.html>canadapharmacyonline.com ki</a> 71dd0_8
Name
Coreybumem, 06/09/2019 14:19:19
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy uk</a> best canadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy cialis <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
canada online pharmacies medication http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>aarp recommended canadian online pharmacies</a>
canadian medications, liraglutideprescription drugs without prior prescriptionbuy vistagra usathe best canadian online pharmaciescanadian online pharmaciescanadian drug storecanadian pharmacy viagra brand
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://smokiemountainhd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">canadian pharmacy</a>
http://atmsport.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://roomer.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian drugstore</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 14:19:14
Wonderful material. Thanks a lot!

viagra and marijuana
<a href="http://viaonlinebuyntx.com/">kamagra viagra te koop</a>
what are the viagra doses
<a href=http://viaonlinebuyntx.com/>http://viaonlinebuyntx.com/</a>
Reviews 70741 - 70750 of 489560
First | Prev. | 7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)