28/09/2010

การคลุมผ้าฮิญาบ


รายการ”โลกมุสลิม” สถานีวิทยุสราญรมย์ A.M. 1575 Khz.

ออกอากาศวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 5.30-6.00 น.

โดย คุณณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ

ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการคลุมผ้าฮิญาบของชาวมุสลิมะห์ ทางทีมงานมีรายงานเกี่ยวกับสถิติชาวมุสลิมที่น่าสนใจมากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) สรุปในรายงานการศึกษาวิจัยชื่อ “Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population” ว่า มุสลิมทั่วโลกมีจำนวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 พันล้านคน และส่วนมากเป็นผู้มีแนวคิดแบบซุนนี 87 – 90 % โดยที่เป็นชีอะห์มีประมาณ 10 – 13 %

การสำรวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ และภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลก รายงานยังระบุว่า มีมุสลิม 174 ล้านคนในปากีสถาน 161 ล้านคนในอินเดีย 145 ล้านคนในบังคลาเทศ 74 ล้านคนเท่ากันทั้งในอิหร่าน และตุรกี ทั้ง 6 ประเทศนี้มีมุสลิมรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชีย ซึ่งมากกว่าครึ่ง (53 %) ของมุสลิมทั่วโลก

ผลวิจัยยังลงในรายละเอียดว่า มุสลิมในเอเชียใต้มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของมุสลิมทั่วเอเชีย และที่เหลือเป็นมุสลิมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 % และเอเชียกลางด้านตะวันตก 24 % สำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ มีมุสลิม 315 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของมุสลิมทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาค Sub-Sahara ของแอฟริกามีมุสลิมประมาณ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของมุสลิมทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู่ในไนจีเรีย (74 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศ) ในภูมิภาคแอฟริกามีมุสลิมอาศัยอยู่จำนวนมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ มอริตาเนีย 99 % , ไนเจอร์ 99 %, โซมาเลีย 99 %, มายอเต้ 98 %, โคโมรอส 98 %, ดจิบูติ 97 %, เซเนกัล 96 %, แกทยัน 95 %, มาลี 93 %, กีนีอา 84 %, และเซียร่า ลีโอน 71 %

เนื้อหาของรายงานมีหลายจุดที่สร้างความประหลาดใจ เช่น เยอรมนีมีประชากรมุสลิมมากกว่าในเลบานอนจีนมีประชากรมุสลิมมากกว่าซีเรีย และรัสเซียมีประชากรมุสลิมมากกว่าจอร์แดน และเมื่อนำประชากรมุสลิมในลิเบียและเอธิโอเปียมารวมกันจะมีประชากรมุสลิมเกือบเท่ากับอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ ขนาดและการกระจายตัวของประชากรมุสลิมยังถือว่ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากศาสนาคริสต์

เรามาพูดถึงการคลุมฮิญาบของสตรีกัน ฮิญาบ ในความหมายทางอาการนาม คือ การปิด การซ่อน หรือการปกคลุม หรือมีความหมายว่า ม่านกั้น แต่ความหมายในทางศาสนาบรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายรวมไว้ว่า หมายถึง เครื่องแต่งกาย หรือ อาภรณ์มุสลิมะห์ที่ปกปิดส่วนที่เรียกว่า “ เอาเราะห์” คำว่า เอาเราะห์นี้ นักวิชาการมีความเห็นเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า เอาเราะห์ คือ บางส่วนของร่างกายสตรีซึ่งจะต้องปกปิดทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า อีกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า ทุกส่วนของร่างกายสตรีเป็น เอาเราะห์ นอกจากใบหน้าและฝ่ามือ แต่ถ้าหากเกรงว่าจะเกิดความเสื่อมเสียก็ควรปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมทั้งใบหน้าและฝ่ามือ

บางคนมีความเห็นว่า ฮิญาบเป็นชุดที่สตรีชาวอาหรับสวมใส่กันสมัยก่อนอิสลาม หรือ เป็นแฟชั่นของสตรีชาวอาหรับ หรือเป็นประเพณีการแต่งกายของสตรีที่สืบทอดกันมา หรือเป็นเพียงเสื้อคลุมเพื่อกันฝุ่นของสตรีในประเทศแถบทะเลทราย

ฮิญาบ คือการแต่งกายที่ศาสนาอิสลามบังคับสำหรับสตรีมุสลิม เพื่อเป็นการป้องกันพวกเธอไม่ให้เกิดการเกี้ยวพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรุษที่ไม่มีความรับผิดชอบ ดังนั้นการคลุมฮิญาบ (ศีรษะ) จึงมีไว้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิความมีศักดิ์ศรีของสตรี และการคลุมฮิญาบก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย อิสลามมิได้บังคับให้สตรีต้องปิดหน้าหรือใส่ถุงมือ การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนาอิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่า แม่ชีชาวคริสต์แต่งกายคลุมศีรษะ และปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะทำการสวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิ้ล นอกจากนั้นจะเห็นว่าภรรยาของผู้นำชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราที่มีชื่อเสียง ก็มีการคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา(บาทหลวงในสาสนาคริสต์)

ประวัติที่มาของการคลุมฮิญาบ และการประทานคัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบมีดังนี้

ช่วงแรกๆ ในการเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมูฮำมัดนั้น ยังไม่มีคำสั่งเรื่องการคลุมฮิญาบลงมา ครั้นเมื่อท่านนบีมูฮัมมัด (ซล.) มุ่งหน้าไปยังเมืองมะดีนะห์ ช่วงนั้นท่านนบียังไม่มีบ้านเป็นของตนเอง จึงพักที่บ้านของอบูอัยยูบ แต่ภรรยาของท่านนบีต้องพักที่อื่น เมื่อภรรยาของท่านนบีและสตรีมุสลิมท่านอื่นๆ ต้องการออกไปทำภารกิจ (เช่น ธุระส่วนตัว....เมื่อก่อนยังไม่มีห้องน้ำ) ในยามค่ำคืน ก็ต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้านซึ่งในระหว่างทาง พวกอันธพาลมักนั่งแถวๆ ข้างทาง คอยหยอกล้อ, จีบสาว และพูดจาเกี้ยวพาราสีต่อสตรีที่เดินผ่านไปมา ด้วยเหตุนี้พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรฺอานในบทที่ว่า "โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของเจ้า และบรรดาบุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิด" (Quran บทอัลอะหฺซาบ 33 : 59) จึงเป็นบัญญัติที่สตรีมุสลิมต้องกระทำ ทั้งหมดนั้นมาจากความเข้าใจและจิตศรัทธา ถ้าเขาเข้าใจนั้น เขาก็ย่อมปฏิบัติได้ โดยไม่เขอะเขิน

มาตรฐาน 6 ประการสำหรับฮิญาบ

1. สำหรับผู้หญิงเอาเราะฮฺคือทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเธอก็สามารถปกปิดส่วนของร่างกายส่วนนี้ (ใบหน้าและมือ) ด้วยก็ได้ นักวิชาการอิสลามบางท่านยืนยันหนักแน่นว่าใบหน้าและมือก็เป็นส่วนของร่างกายที่ต้องปกปิดด้วยเช่นกัน

2. ชุดที่สวมใส่ต้องหลวมและต้องไม่เปิดเผยให้เห็นรูปร่าง

3. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่บางจนมองทะลุผ่านได้

4. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่งามหรือมีเสน่ห์จนเป็นที่ดึงดูดใจของเพศตรงข้าม

5. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของเพศตรงข้าม

6. ชุดที่สวมใส่ต้องไม่คล้ายคลึงกับของบรรดาผู้ปฏิเสธ พวกเขาจะต้องไม่สวมใส่ชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือสัญลักษณ์ในศาสนาของบรรดาผู้ปฏิเสธ


ภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/sadati/52681459/

http://survivorsareus.com/2009/05/15/do-you-know-how-many-ways-there-are-to-wear-hijab/....................................


By:  ณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ


Reviews 62021 - 62030 of 480477
First | Prev. | 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 | Next | Last
Name
Douglasscone, 06/09/2019 04:57:32
<a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">pharmacies shipping to usa</a> canada drug <a href="https://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals online <a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>https://canadianpharmacyonli.com/</a>
prescriptions from canada without https://canadianpharmacyonli.com/
<a href=https://canadianpharmacyonli.com/#>canadian pharmacies online</a>
п»їhttp://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://fionacallahan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com#">canada rx</a>
http://xn--96-6kcas9i.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://alagard.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://canadianpharmacyonli.com/#">canadian medications online</a>
<a href="http://itsaio.science.uva.nl/wiki/index.php/User:PattiKxf58512">canadian online pharmacies legitimate</a>
http://prodamkuplu.ru/user/profile/475287
Name
Douglasscone, 06/09/2019 04:56:57
<a href="http://www.viagrayosale.com/#">generic viagra 100mg</a> viagra coupons card <a href="http://www.viagrayosale.com/#">viagrayosale.com</a>
viagra levitra cost comparison <a href=http://www.viagrayosale.com/#>http://www.viagrayosale.com/</a>
viagra tablets india http://www.viagrayosale.com/
<a href=http://www.viagrayosale.com/#>viagra without prescription</a>
http://osurance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagrayosale.com
<a href="http://cellphonesforlife.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagrayosale.com/#">viagra 20 mg for purchase without rx</a>
<a href="http://tdfocus.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://www.viagrayosale.com/#">buy viagra online without a prescription</a>
<a href="http://xn----7sbbuhfneq5bev.xn--p1ai/user/profile/6789">where to buy viagra online</a>
<a href="http://fikr.uz/blog/2016_yil/transferring-to-thailand-helpful-tips2.html">buy viagra online no prescription</a>
<a href="http://sm0912.com/home.php?mod=space&uid=111169&do=profile&from=space">buy viagra without a doctor's prescription</a>
Name
JerrodBig, 06/09/2019 04:52:39
You've made your position quite effectively!.

band mitra viagra falls
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
over counter viagra
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>viagra achat sur internet</a>
Name
PionsgenToxhene, 06/09/2019 04:52:21
psl <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">play online casino</a> hrb <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">no deposit casino</a>
znv <a href="https://casinoonlineslotsww.com/#">casino online slots</a>
Name
DennisHek, 06/09/2019 04:51:43
You actually revealed this fantastically.

buy xenical viagra propecia com
<a href="http://viaonlinebuymsn.com/">http://viaonlinebuymsn.com/</a>
view generic viagra from india
<a href=http://viaonlinebuymsn.com/>http://viaonlinebuymsn.com/</a>
Name
Douglasscone, 06/09/2019 04:51:37
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacies shipping to usa</a> prescriptions from canada without <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
canadian pharmacy world <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
on line pharmacy http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies online</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com
<a href="http://partsnet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianopharmacy.com#">buy viagra online usa</a>
http://school6-sysert.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianopharmacy.com
<a href="http://1849.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadian viagra</a>
<a href="http://www.wuzhishan.hn.cn/home.php?mod=space&uid=1613544&do=profile&from=space">canadian pharmacy viagra</a>
https://forum.ac-jete.it/index.php?action=profile;u=981837
Name
Coreybumem, 06/09/2019 04:51:13
<a href="http://canadianopharmacy.com/#">pharmacy</a> canadian pharmacycanadian pharmacy <a href="http://canadianopharmacy.com/#">canadianopharmacy.com</a>
pharmacy canada plus <a href=http://canadianopharmacy.com/#>http://canadianopharmacy.com/</a>
pharmacy canada reviews http://canadianopharmacy.com/
<a href=http://canadianopharmacy.com/#>canadian pharmacies without an rx</a>
online pharmacies of canadapharmacy onesourcenorth west pharmacy canadacanadian online pharmacycanadian drugstoreonline pharmacies in usa
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://303productsdirect.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianopharmacy.com/#">online pharmacies mexico</a>
http://platansoft.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/
<a href="http://spermo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianopharmacy.com/#">canadianpharmacyusa24h is it legal</a>
Name
GeorgeMic, 06/09/2019 04:48:25
You explained this effectively.

informaciГіn sobre el medicamento cialis
<a href="http://ciaonlinebuymsn.com/">cialis online shop</a>
dopo quanto scade il cialis
<a href=http://ciaonlinebuymsn.com/>http://ciaonlinebuymsn.com/</a>
Name
EdwardDar, 06/09/2019 04:46:47
Truly lots of excellent advice.
<a href="http://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com//">canadian pharmacy</a>
canadian drug stores online - http://canadianpharmacyntv.com/

<a href=http://m.kojoyanstudio.com/assaui/#comment-212337>canadian drugs without prescription jig</a> 45c711a
Name
Douglasscone, 06/09/2019 04:45:42
<a href="http://www.viagraessale.com/#">viagra prices</a> viagra vs viagra soft <a href="http://www.viagraessale.com/#">viagraessale.com</a>
viagra coupons 2018 <a href=http://www.viagraessale.com/#>http://www.viagraessale.com/</a>
viagra 20 mg price http://www.viagraessale.com/
<a href=http://www.viagraessale.com/#>viagra tablets</a>
http://nocoldnflu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=viagraessale.com
<a href="http://wordsyoucaneat.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://www.viagraessale.com/#">without prescription for valentine's day</a>
<a href="http://ku4amala.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.viagraessale.com/#">buy generic viagra</a>
<a href="http://81.222.238.42/member.php?u=24015-AnnaLandsb">buy viagra medication</a>
<a href="http://50.116.50.64/index.php/Previous_People_Cures_And_Recipes:_What_Diseases_May_Be_Treated_By_Pumpkin">buy viagra online</a>
<a href="http://forum.arrow-bax.ir/member.php?u=1931-MellisaTri">buy viagra pills online</a>
Reviews 62021 - 62030 of 480477
First | Prev. | 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 | Next | Last

Review was saved successfully

 
Enter your Post*
Spam bot protection (CAPTCHA)